MENU
VvE, Wwft, UBO

Bestuurder van de VvE en een meningsverschil met uw bank?
28-10-2019

Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) komen onder druk te staan door de verharde strijd van banken tegen witwassen en terrorisme. Banken eisen sinds kort dat VvE-bestuurders diverse extra documentatie ondertekenen. VvE-bestuurders vrezen voor vergaande aansprakelijkheid, maar voelen zich vaak genoodzaakt tot ondertekening aangezien banken dreigen met het blokkeren van de (VvE-)bankrekening. 

VvE-bestuurders hoofdelijk aansprakelijk door ondertekening formulieren?

In eerste instantie lijkt het ondertekenen van de documentatie slechts een administratieve handeling. Toch ligt dit bij veel VvE-bestuurders gevoeliger. In de documentatie wordt hen namelijk gevraagd te ondertekenen als UBO. Dit is vrij opmerkelijk, nu dit doet vermoeden dat zij persoonlijke zeggenschap over de VvE hebben. Maar dat is nu juist niet het geval. Alle eigenaren samen hebben zeggenschap en niet alleen de bestuurders van de VvE. Veel VvE-bestuurders vrezen bij ondertekening voor hoofdelijke aansprakelijkheid, maar de banken zeggen bij iedere rechtspersoon een UBO nodig te hebben. 

Verwarring: VvE’s zijn toch uitgesloten van UBO-registraties?

De verwarring in deze situatie wordt nog groter, nu de documentatie veel weg heeft van UBO-formulieren en sommige banken ook spreken over UBO-formulieren.

UBO’ staat voor Ultimate Beneficial Owner (letterlijk ‘uiteindelijk belanghebbende’): ook wel de persoon die binnen een bedrijf de touwtjes in handen heeft, de persoon die de uiteindelijke zeggenschap heeft en/of uiteindelijke eigenaar is. De bank is in het kader van haar verplichtingen onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) verplicht om de UBO’s te registeren. Het is opmerkelijk dat de documentatie van de banken aan de VvE’s vernoemd is naar en veel weg heeft van UBO-formulieren, aangezien VvE’s juist zijn uitgesloten van de UBO-registratie. Zij hebben immers enkel tot doel om onderhoud van het onroerend goed te plegen

Toch cliëntonderzoek door banken naar VvE's

De banken zijn daarentegen van mening dat, ondanks dat VvE’s zijn uitgesloten van het UBO-register, zij wel verplicht zijn cliëntonderzoek te doen. Banken zijn sinds de invoering van de Wwft immers verplicht informatie over de UBO op te vragen. 

Dat banken zich hier niet altijd aan hielden, bleek vorig jaar toen ING een ongekend hoge boete van 775 miljoen kreeg omdat zij te weinig had gedaan om witwassen te voorkomen. Ook onderzoekt het Openbaar Ministerie momenteel of ABN Amro de Wwft voldoende heeft nageleefd. 

Moet u als VvE-bestuurder ook diverse extra documentatie ondertekenen?

Vraagt uw bank uw VvE ook naar een UBO, onder dreiging de relatie met de VvE op te zeggen of de rekening te blokkeren? Neem dan direct contact op met het KYB-team van RWV. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) om te voorkomen dat uw bank haar relatie met u beëindigt en uw rekening(en) afsluit of blokkeert.

© 2022 RWV