Het aansturen van mensen is de ‘core business’ van vrijwel iedere manager. En daar hoort ook het tijdig bijsturen van niet functionerende medewerkers bij. Door tijdig bij te sturen  kun je kapitaalvernietiging voorkomen. Het is dan ook belangrijk om het gesprek aan te gaan met jouw slecht functionerende medewerker. En deze medewerker aan te spreken op zijn of haar gedrag. 

Ja maar, niet functionerende medewerkers kosten al zoveel tijd, energie en geld

Natuurlijk is het niet leuk als een lid van jouw team niet goed functioneert, slecht samenwerkt of de kantjes ervan afloopt. Het kost jou als manager tijd, aandacht en negatieve energie. Dat terwijl het al extra druk is, juist door die minder functionerende collega. Toch loont het om daar juist wél aandacht voor te hebben. Al is het maar omdat het nog altijd geen sinecure is om goede nieuwe krachten te werven. Bovendien verwachten wel goed functionerende collega’s dat ook van jou. 

En met de nodige inzet krijg jij als manager deze medewerker vast alsnog op het vereiste niveau. 

In gesprek met jouw slecht functionerende medeweker

Alle reden dus om het gesprek aan te gaan. Bijkomend voordeel daarvan is dat je kunt onderzoeken  wat de reden is dat het allemaal niet zo soepel loopt. Mogelijk kan die reden zelfs worden weggenomen. En als je dat gesprek dan toch voert, leg het dan ook direct even vast in een bericht per mail of in een kort verslag. 

Dossieropbouw bij ontslag en de samenwerking met HR

Mocht het dan niet lukken de boel ten goede te keren, dan heb je in ieder geval een start gemaakt met je dossieropbouw. Want als het echt mis gaat en je wilt afscheid nemen van een niet functionerende medewerker, dan zal HR je vragen naar ‘het dossier’.

En daaruit moet blijken dat:

  1. De betreffende collega niet functioneert zoals van hem of haar mag worden verwacht;
  2. Hij of zij daarop tijdig is aangesproken.
  3. Er een verbetertraject is doorlopen waarin de medewerker een reële kans heeft gekregen alsnog het vereiste niveau te halen;
  4. Deze medewerker niet kan worden herplaatst in een andere (wel) passende functie binnen het bedrijf of de groep (als daarvan sprake is).

Begin op tijd en ga in gesprek met HR!

Kortom, met het tijdig aanspreken van jouw medewerker en het vastleggen van dat gesprek, voorkom je als manager dat je bij HR aanklopt en van een koude kermis thuiskomt. HR zal je immers vragen wat er al gedaan is om deze medewerker op het vereiste niveau te krijgen.

Schroom ook niet om HR al vroegtijdig te betrekken en te laten meedenken.  

Meer weten over dossieropbouw bij disfunctioneren? 

Wil je meer weten over het aanspreken van slecht functionerende of heb je vragen over het aansturen van medewerkers, dossieropbouw of verbetertrajecten? Neem gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrecht advocaten.