MENU

Zesde voortgangsrapportage UHK: banken maken (bijna) geen fouten bij de berekening van de vergoeding voor uw rentederivaat. Echt waar?!
13-02-2020

Onlangs is de zesde, voortgangsrapportage UHK en de begeleidende Kamerbrief van de minister van Financiën verschenen. Het UHK is het Herstelkader, op basis waarvan MKB-klanten (voor zover zij binnen de lijntjes van het Herstelkader passen) die na 2003 een rentederivaat hebben afgesloten, een deel van hun schade vergoed krijgen. Uit de voortgangsrapportages lijkt te volgen dat banken bijna geen fouten maken en nagenoeg alle klanten akkoord gaan met het aanbod dat zij ontvingen. Het beeld dat daar geschetst, is echter niet helemaal zuiver.

Recent beschreef ik dat de Rabobank veel van hun klanten, na vier á vijf jaar wachten, eindelijk een aanbod heeft gedaan. In de laatste voortgangsrapportage wordt beschreven dat alle zes bij het UHK betrokken banken dit traject alweer bijna afgerond hebben en alle bijna 19.000 MKB-klanten die voor een compensatie in aanmerking komen, een dergelijk aanbod hebben ontvangen. Dat zou ook wel mogen.

Waar de AFM eerder meende dat er met de aan het MKB verkochte rentederivaten niets mis was, heeft de minister van Financiën de AFM op de vingers getikt. Eind 2016 waren alle regeltjes en formaliteiten van het Herstelkader met de zes betrokken banken uitonderhandeld. Het is nu 2020 en de Rabobank – die veruit de meeste rentederivaten aan het MKB heeft verkocht – zal ook in 2021 nog volop met dit project bezig zijn.

Maar het UHK-traject is toch al bijna afgerond?

Van een kleine 700 (Rabo-)klanten loopt de acceptatietermijn van 12 of 13 weken nog. Daarnaast zijn er nog diverse aanbiedingen van de Rabobank waar de acceptatietermijn wel van verstreken is, maar de Extern DossierBehandelaar (‘EDB”) nog niet gecontroleerd heeft. Komt die tot een hogere (of lagere) compensatie, dan zal de aanbieding nog moeten worden aangepast. De klanten van ABN AMRO wachten nog slechts op de eindafrekeningen en uitbetalingen over de periode vanaf 2017. Dat onderdeel zal bij de Rabobank pas – op zijn vroegst – in 2021 afgerond kunnen worden.

Zoekgeraakte dossiers

Uit de voortgangsrapportages lijkt te volgen dat banken bijna geen fouten maken en nagenoeg alle klanten akkoord gaan met het aanbod dat zij ontvingen. Het beeld dat daar geschetst, is echter niet helemaal zuiver. De meest complexe dossiers zijn namelijk pas nu aan de beurt. Veel ondernemers vertrouwen bovendien op de deskundigheid van de bank (of toch ten minste die van de Externe DossierBehandelaar), nemen aan dat een eventuele fout slechts om een paar euro kan gaan en weten niet waar ze terecht kunnen voor een onafhankelijke beoordeling.

De banken zijn forse delen van klantendossiers echter kwijtgeraakt, de Externe DossierBehandelaar controleert slechts steekproefsgewijs en een verkeerde aanname door de bank kan uw vergoeding met tienduizenden euro’s verminderen. Het is dus bepaald niet zeker dat uw compensatie juist is berekend.

Het SWAP-team

Wilt u advies over de aangeboden vergoeding conform het UHK-traject? Of wilt u weten of er bij de rechter misschien meer te halen valt? U kunt met al uw vragen terecht bij het SWAP-team van RWV: Matthy van ParidonHarjo Bakker en Marco Anink. Dit team is gespecialiseerd in rentederivaten, waaronder renteswaps. Het SWAP-team adviseert, procedeert en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt het SWAP-team diverse klanten bij het UHK-traject en onderhandelen wij met de bank, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringen.

Bekijk de 12 webinars over rentederivaten

Wilt u meer weten over rentederivaten? We hebben hiertoe 12 korte webinars opgenomen. Zo kunt u zelf bepalen welk webinar u wilt zien.

Het eerste webinar is een algemeen webinar. In webinar 2 legt Marco Anink uit waar een rentederivaat en een renteswap voor kunnen zijn en wat zij zouden moeten doen. In webinar 3 tot en met 9 vertelt hij wat de bank u misschien nog niet over uw rentederivaat vertelde. Daarnaast legt hij bij elk risico uit welke schade de rechter kan vergoeden en welke schadevergoeding de compensatieregeling biedt. In webinar 10 en 11 bespreekt Marco deze compensatieregeling van het Uniform Herstelkader, of u recht heeft op een compensatie, of het verstandig is om een voorschot te accepteren en hoe uw compensatievergoeding wordt berekend. Marco sluit in webinar 12 af met een aantal aandachtspunten over verjaring en de klachtplicht. Hierin staat centraal dat u na ontvangst van een aanbod óf een afwijzing, zo snel mogelijk moet beslissen of u alsnog naar de rechter gaat.

De webinars op rij:
1.         Rentederivaten: wat komt er aan de orde?
2.        Wat is een renteswap en wat zijn de haken en ogen daaraan?
3.        Risico 1: opslagverhogingen op de lening 
4.        Risico 2: gevolgen van de negatieve waarde van uw rentederivaat
5.        Risico 3: verborgen provisie
6.        Risico 4: mismatches en overhedges
7.        Risico 5: renteverwachtingen en rentevisies
8.        Risico 6: de extra kredietfaciliteit en de Margin Call
9.        Complexe, ‘gestructureerde’ derivaten 
10.     Komt u in aanmerking voor de compensatieregeling van het UHK?
11.      Moet u een voorschot accepteren? En is uw vergoeding wel juist berekend?
12.      Verjaring en klachtplicht

© 2022 RWV