MENU
evenementenverzekering, evenement, coronavirus, verzekerd, schade

Bent u als organisator van een evenement verzekerd tegen de schade als gevolg van het coronavirus?
16-04-2020

De verspreiding van het coronavirus brengt de nodige overheidsmaatregelen (en onzekerheid) met zich mee. Zo besloot de overheid om alle evenementen in ieder geval tot 1 juni 2020 te verbieden. Dit betekent dat alle geplande evenementen tot 1 juni moeten worden geannuleerd. Daarbij is het nog onzeker wanneer er wel weer (grootschalige) evenementen georganiseerd mogen gaan worden. Ondanks dat u dit niet heeft kunnen voorzien, ondervindt u er wél schade van. Nu is de vraag: bent u als organisator verzekerd tegen deze schade?

Als u verzekerd bent, kunt u deze schade mogelijk verhalen bij uw verzekeraar. Zo lijkt de organisatie van het afgelaste tennistoernooi van Wimbledon bij haar verzekeraar een schadeclaim van 113 miljoen euro in te kunnen dienen. Maar welke verzekering dekt deze schade en wat zijn de voorwaarden waaraan u moet voldoen?

Bedrijfsschadeverzekering biedt geen soelaas

Als u inkomsten misloopt vanwege het niet doorgaan van een evenement, dan kunt u géén aanspraak maken op uitkering door de verzekeraar op basis van een bedrijfsschadeverzekering. Een bedrijfsschadeverzekering biedt namelijk alleen dekking als het evenement niet doorgaat als gevolg van materiële schade. Denk bijvoorbeeld aan een brand op de locatie waar het evenement gehouden zou worden.

De schade die u oploopt vanwege het annuleren van een evenement als gevolg van een overheidsmaatregel wordt dan ook niet gedekt door uw bedrijfsschadeverzekering.

Evenementenverzekering biedt mogelijk uitkomst bij een pandemie

Een evenementenverzekering biedt daarentegen wél een oplossing. De schade als gevolg van het niet doorgaan van een evenement wordt namelijk gedekt door een evenementenverzekering. Of uw verzekeraar tot uitkering over zal gaan, is uiteraard wel afhankelijk van de reden van het annuleren van het evenement en uw polisvoorwaarden. Goede kans dat schade als gevolg van een pandemie is uitgesloten van dekking. In nieuwe verzekeringsovereenkomsten wordt de dekking voor schade als gevolg van het coronavirus in ieder geval doorgaans uitgesloten.

Als uw schade wel gedekt is, dient u echter nog steeds oog te hebben voor uw verplichtingen als verzekeringsnemer. Hieronder benoemen we enkele van deze verplichtingen.

Trek tijdig aan de bel bij uw verzekeraar

Wanneer het evenement niet door kan gaan, dient u als verzekeringsnemer hier tijdig melding van te maken bij uw verzekeraar. Daarnaast dient u de verzekeraar alle informatie te geven die zij nodig heeft om haar uitkeringsplicht te beoordelen.

Doet u het voorgaande niet (tijdig), dan kan de verzekeraar uw uitkering verminderen met de schade die zij daardoor lijdt.

Tref maatregelen om de schade zoveel mogelijk te beperken

Zodra u op de hoogte bent (gesteld) van het feit dat het evenement niet door kan gaan, dient u tevens maatregelen te treffen om de schade te beperken en om aanvullende schade te voorkomen.

Ook voor deze verplichting geldt dat als u dit nalaat, de verzekeraar haar uitkering kan verminderen met de (extra) schade die zij daardoor lijdt.

Heeft u kosten gemaakt, waarmee u (extra) schade heeft voorkomen, dan zal de verzekeraar die gewoonlijk vergoeden. Of de maatregelen succesvol zijn geweest, is geen voorwaarde. Zolang deze in redelijkheid getroffen zijn en ook de kosten daartoe in verhouding staan, is de verzekeraar verplicht (ook) deze kosten te vergoeden. Heeft u kosten gemaakt om (extra) schade te voorkomen, maar bleek dit tevergeefs, dan zijn verzekeraars daartoe in de praktijk echter vaak minder bereid.

Wordt uw evenement geannuleerd vanwege de coronacrisis?

Wilt u advies over uw verzekeringsovereenkomst of weigert uw verzekeraar tot (volledige) uitkering onder de polis over te gaan? Neem dan gerust contact op met ons of een van de overige ondernemingsrechtadvocaten. Of leg uw vraag voor aan de specialisten van de Coronavirus Helpdesk.

© 2022 RWV