MENU
bindend advies, herstelkader, rentederivaten, renteswap, herstelkader rentederivaten, uniform herstelkader, uhk rentederivaten

Bindend Advies in het Herstelkader voor uw renteswap: de voorwaarden en voordelen op een rij
23-09-2020

In mijn vorige artikel sprak ik over de mogelijkheid van Bindend Advies, om zo de compensatie voor uw renteswap te verhogen, zonder het ontvangen voorschot terug te hoeven betalen. In dit vervolgartikel ga ik nader in op Bindend Advies. Onder welke omstandigheden is dit zinvol?

Voorschot renteswap is onvoorwaardelijk: u hoeft dus niets terug te betalen

Een groot voordeel bij een Bindend Advies-procedure is dat u zeker bent van de door de bank aangeboden compensatie. Krijgt u in Bindend Advies gelijk, dan volgt een extra vergoeding. Uw compensatie pakt daarentegen niet lager uit als u ongelijk krijgt.

Ook hoeft u een eventueel ontvangen voorschot niet aan de bank terug te betalen; u heeft immers het aanbod van de bank al aanvaard.

Bindend Advies ook mogelijk na onvoorwaardelijke acceptatie aanbod

Zelfs als u het aanbod van de bank accepteert zonder dat u kiest voor Bindend Advies, kunt u later alsnog afzonderlijk Bindend Advies vragen. Dit kan niet alleen na:

  1. de beoordeling van het oorspronkelijke aanbod door de Extern DossierBeoordelaar (EDB’er), maar ook nog
  2. na afloop van de uitkering van de wettelijke rente en eventuele andere ontwikkelingen vanaf 1 januari 2017

Vier limitatief opgesomde gevallen bij Bindend Advies

Bindend Advies is niet altijd mogelijk en beperkt zich tot de volgende vier limitatief opgesomde situaties:

  1. U kunt aantonen dat uw bank de zogeheten ‘vaste kern’ van uw rekening-courantkrediet verkeerd heeft vastgesteld, waardoor ten onrechte (een deel van) het rekening-courant wordt aangemerkt als een lening die door een rentederivaat is afgedekt;
  2. Uw bank heeft wel of niet leningen in aanmerking genomen voor de afdekking door het rentederivaat, terwijl dat volgens u onjuist is;
  3. Uw bank heeft herstel van een overhedge aangeboden dat niet het door u beoogde gevolg heeft ten tijde van het afsluiten van de lening of het rentederivaat;
  4. U kunt aantonen dat uw bank zich ten onrechte op haar kredietafdekkingsbeleid heeft beroepen, als gevolg waarvan de bank ten onrechte (gedeeltelijk) geen coulancevergoeding heeft toegekend.

Bent u het met de bank oneens over (de uitleg van) een ander element van het Uniform Herstelkader? Dan is de rechter, en ook het KiFid, bevoegd om daarover te oordelen, aldus de Rechtbank Amsterdam onlangs.

Beoordeling door één instantie geeft snel duidelijkheid over compensatie renteswap

Bindend Advies-verzoeken worden behandeld door de onafhankelijke en onpartijdige Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten (Derivatencommissie). Omdat dit panel van deskundigen slechts mag oordelen over de vier limitatief opgesomde gevallen, wordt er veel sneller een uitspraak gewezen dan bij een civielrechtelijke procedure. Bovendien biedt de uitspraak van de Derivatencommissie direct duidelijkheid, omdat er geen hoger beroep mogelijk is.

Afgelopen februari heeft de Derivatencommissie een verslag gepubliceerd over de Bindend Advies-procedures uit 2019. Van de 13 uitspraken die de Derivatencommissie heeft gewezen, is de klant vier keer in het gelijk gesteld, zeven keer in het ongelijk en tweemaal niet-ontvankelijk verklaard. U bent in deze procedure dus zeker niet kansloos! Statistisch gezien maakt u zelfs meer kans op een geslaagd Bindend Advies-verzoek dan op een geslaagd beroep bij de rechter. Het kan dan ook de moeite waard zijn om een Bindend Advies te verzoeken als de mogelijkheid zich voordoet, zeker gelet op de lage proceskosten.

Lage proceskosten en mogelijkheid succesafhankelijke kostenstructuren

Na het indienen van uw klacht bij de Derivatencommissie, wordt u gevraagd om binnen een bepaalde termijn een eenmalig bedrag ad EUR 250,00 excl. BTW te voldoen (het zogenoemde ‘klachtengeld’). Betaalt u dit niet tijdig, dan neemt de Derivatencommissie uw verzoek niet in behandeling.

Wat betreft de juridische kosten denken wij graag met u mee, bijvoorbeeld met succesafhankelijke kostenstructuren.

Het SWAP-team

Het SWAP-team van RWV Advocaten is gespecialiseerd in rentederivaten, waaronder renteswaps. Dit team adviseert, procedeert en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt het Swap-team diverse klanten bij het UHK-traject en onderhandelen wij met de bank, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringen.

Wilt u advies over de aangeboden vergoeding conform het UHK-traject? Wilt u weten of Bindend Advies voor u een optie is en of er bij de rechter misschien meer te halen valt? Neem dan gerust contact op met mij.

Bekijk het overzicht van de Bindend Advies-uitspraken

Wilt u meer weten over de Bindend-Advies procedure? Download het overzicht  van de uitspraken die de Derivatencommissie heeft gewezen.

Uitspraken Bindend Advies

Wilt u (nog) meer weten over rentederivaten in het algemeen? Bekijk dan onze 12 korte webinars

In deze webinars worden de verschillende aspecten en risico’s van rentederivaten besproken. 

Het eerste webinar is een algemeen webinar. In webinar 2 wordt uitgelegd waar een rentederivaat en een renteswap voor kunnen zijn en wat zij zouden moeten doen. Webinar 3 tot en met 9 vertellen wat de bank u misschien nog niet over uw rentederivaat vertelde. Daarnaast wordt bij elk risico uitgelegd welke schade de rechter kan vergoeden en welke schadevergoeding de compensatieregeling biedt. Webinar 10 en 11 bespreken deze compensatieregeling van het Uniform Herstelkader, of u recht heeft op een compensatie, of het verstandig is om een voorschot te accepteren en hoe uw compensatievergoeding wordt berekend. Webinar 12 sluit af met een aantal aandachtspunten over verjaring en de klachtplicht. Hierin staat centraal dat u na ontvangst van een aanbod óf een afwijzing, zo snel mogelijk moet beslissen of u alsnog naar de rechter gaat.

De webinars op rij:
1.         Rentederivaten: wat komt er aan de orde?
2.        Wat is een renteswap en wat zijn de haken en ogen daaraan?
3.        Risico 1: opslagverhogingen op de lening 
4.        Risico 2: gevolgen van de negatieve waarde van uw rentederivaat
5.        Risico 3: verborgen provisie
6.        Risico 4: mismatches en overhedges
7.        Risico 5: renteverwachtingen en rentevisies
8.        Risico 6: de extra kredietfaciliteit en de Margin Call
9.        Complexe, ‘gestructureerde’ derivaten 
10.     Komt u in aanmerking voor de compensatieregeling van het UHK?
11.      Moet u een voorschot accepteren? En is uw vergoeding wel juist berekend?
12.      Verjaring en klachtplicht

© 2022 RWV