MENU

Huwelijksvermogensrecht

Toen u trouwde of een geregistreerd partnerschap aanging, heeft u ervoor gekozen om ofwel in gemeenschap van goederen te trouwen of op huwelijkse voorwaarden. Nu u gaat scheiden of uit elkaar gaat, is deze keuze belangrijk voor de verdeling van uw bezittingen en schulden. 

U bent in gemeenschap van goederen getrouwd

Als u geen huwelijkse voorwaarden opgesteld hebt, dan bent u automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen en kan de oude wet of de nieuwe wet op u van toepassing zijn. 

Als u vóór 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen bent gehuwd, is het uitgangspunt dat al uw bezittingen en schulden fifty-fifty moeten worden verdeeld.

Bent u na 1 januari 2018 bent gehuwd, dan deelt u slechts de bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt en de gezamenlijke bezittingen die u al voor het huwelijk had. De persoonlijke bezittingen en schulden die u voor het trouwen heeft en de schenkingen en erfenissen die u ontvangt voor en tijdens het huwelijk blijven buiten de verdeling.

Lees meer over gemeenschap van goederen

U bent op huwelijkse voorwaarden getrouwd

Als u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, dan staat in de huwelijkse voorwaarden op welke wijze de bezittingen en schulden moeten worden verdeeld bij echtscheiding. Vaak bevatten huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding of finaal verrekenbeding. Is het periodieke verrekenbeding nooit uitgevoerd, dan wordt ervan uitgegaan dat alle bezittingen en schulden tot het te verrekenen vermogen behoren en dienen deze alsnog fifty-fifty verdeeld te worden.

Bent u een finaal verrekenbeding overeengekomen, waarbij u zult afrekenen alsof u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan dienen ook alle bezittingen en schulden fifty-fifty verrekend te worden.

In de huwelijkse voorwaarden zijn echter vaak uitzonderingen opgenomen voor vermogensbestanddelen die niet verrekend worden zoals bijvoorbeeld de onderneming, de woning etc. Het hangt dus af van uw specifieke huwelijkse voorwaarden hoe de verdeling/verrekening van de bezittingen en schulden eruit ziet.

Lees meer over huwelijkse voorwaarden

Meer weten over het huwelijksvermogensrecht? Onze echtscheidingsadvocaten staan voor u klaar! 

Bij een scheiding worden de vermogensrechtelijke gevolgen van uw financiële doen en laten pas echt zichtbaar. Heeft u een eigen onderneming, dan kan dit voor extra complicaties zorgen. Belangrijk is dat u zich zorgvuldig en op deskundige wijze laat begeleiden bij het ontvlechten van het huwelijks- en/of privévermogen, met inachtneming van onder meer ook de fiscaalrechtelijke aspecten. Wij hebben de specialisten in huis. 

Download ons Stappenplan scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor u een stappenplan om uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Stappenplan scheiding
© 2022 RWV