MENU

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer je ervoor gekozen hebt om niet in gemeenschap van goederen te trouwen, ben je huwelijkse voorwaarden aangegaan. Binnen de grenzen van de wet zijn er zeer veel mogelijkheden over de invulling van deze huwelijkse voorwaarden. Bij een scheiding is het van groot belang wat er in de huwelijkse voorwaarden geregeld is en wat van de regelingen in de huwelijkse voorwaarden ooit de bedoeling is geweest. Het kan zijn dat je hier geen inzicht in hebt.

Wij kunnen je deskundig antwoord geven op vragen als:

  • Wat gebeurt er met tijdens het huwelijk ontvangen gelden?
  • Hoe om te gaan met destijds overeengekomen voorwaarden die nooit zijn nageleefd?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden?
  • Wat zijn consequenties voor mijn onderneming?

Advies over het opstellen van huwelijkse voorwaarden voordat je gaat trouwen?

Ga je trouwen? Dan is het verstandig om deskundig advies over de inhoud van huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk of tijdens het huwelijk in te winnen. Een gedegen advies vooraf over de mogelijke consequenties van de bepalingen in de huwelijkse voorwaarden als het huwelijk zou eindigen in een scheiding kan immers veel problemen voorkomen.

Wat kunnen onze echtscheidingsadvocaten voor jou betekenen bij de afwikkeling van jouw huwelijkse voorwaarden?

Met onze expertise zijn onze echtscheidingsadvocaten in staat alle facetten van een afwikkeling van jouw huwelijkse voorwaarden te doorgronden en je bij een eventuele procedure bij te staan. Bovendien beschikken wij over een ruim netwerk van zo nodig in te schakelen deskundigen, zoals pensioendeskundigen, accountants, fiscalisten en notarissen.

Download ons Stappenplan scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor jou een stappenplan om je relatie stap voor stap af te sluiten. 

Stappenplan scheiding
© 2022 RWV