MENU

Mediation en scheidingsbemiddeling

Ons kantoor is een warm voorstander van mediation: bemiddeling bij conflicten buiten de rechtszaal. Dit kan veel tijd, negatieve energie en kosten besparen. Mediation is gebaseerd op een vrijwillige keuze. Voor een geslaagd mediationtraject is vereist dat u bereid bent samen met de ander tot een oplossing van het geschil te komen en dat er ook ruimte is voor onderhandeling.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onder deskundige begeleiding van een van onze scheidingsmediators proberen wij partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen. In de rechtszaal kunnen emoties hoog oplopen en conflicten op de spits worden gedreven. Het doorlopen van een mediationtraject met een onafhankelijke mediator vergroot de kans dat u na het afwikkelen van de echtscheiding beter in staat bent om met elkaar te communiceren en dat gemaakte afspraken langer over en weer gedragen worden. Dit is in het bijzonder van belang in het geval er kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken.

© 2017 RWV