MENU

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden


Wanneer u ervoor gekozen hebt om niet in gemeenschap van goederen te trouwen, bent u huwelijkse voorwaarden aangegaan. Binnen de grenzen van de wet zijn er zeer veel mogelijkheden over de invulling van deze huwelijkse voorwaarden. Bij het beëindigen van een huwelijk is van groot belang wat er in de huwelijkse voorwaarden geregeld is en wat van de regelingen in de huwelijkse voorwaarden ooit de bedoeling is geweest. Veel echtparen hebben hier vaak te weinig inzicht in.

Stappenplan scheiding

Wij kunnen u deskundig antwoord geven op vragen als:

  • Wat gebeurt er met tijdens het huwelijk ontvangen gelden?
  • Hoe om te gaan met destijds overeengekomen voorwaarden die nooit zijn nageleefd?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden?
  • Wat zijn consequenties voor mijn onderneming?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met onze expertise zijn wij in staat alle facetten van een afwikkeling te doorgronden en u bij een eventuele procedure bij te staan. Bovendien beschikken wij over een ruim netwerk van zo nodig in te schakelen deskundigen, zoals pensioendeskundigen, accountants, fiscalisten en notarissen.

Ook kunt u bij ons terecht voor deskundig advies over de inhoud van huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk of tijdens het huwelijk. Een gedegen advies vooraf over de mogelijke consequenties van de bepalingen in de huwelijkse voorwaarden indien het huwelijk zou eindigen kan immers veel problemen voorkomen.

© 2020 RWV