MENU

Zaken doen met bedrijven in moeilijkheden

Voorkom dat goedkoop duurkoop wordt 

Leveranciers en klanten

Heb je jouw leverancier vooruitbetaald en blijkt deze nu financiële problemen te hebben?
RWV Advocaten adviseert je hoe je toch geleverd kunt krijgen of je geld terugkrijgt. Liever nog adviseren onze advocaten je over het voorkomen van dergelijke situaties. Heb je het idee dat jouw klant in financieel zwaar weer verkeert of komt te verkeren? Dan adviseren onze advocaten je hoe je voorkomt dat je zonder betaling achterblijft dan wel op welke wijze je afspraken kunt vastleggen omtrent het eigendom van de door jou aan de klant geleverde goederen. 

Bedrijfsovername 

Het huidige economische klimaat biedt naast bedreigingen ook kansen. Bij bedrijfsovernames kan de onderhandelingsruimte groter zijn. Een goede tijd dus voor bedrijfsuitbreiding. Wat onveranderd belangrijk is gebleven, is een goede voorbereiding en een goede juridische check daarbij. Indien je een onderneming kunt overnemen voor een appel en een ei, wil je je toch (of juist) overtuigen dat je geen kat in de zak koopt.  

Tijdens een due diligence onderzoek licht RWV Advocaten de onderneming die je wilt overnemen voor je door en onderzoekt of er geen juridische, fiscale en andere problemen en/of risico’s zijn. Denk daarbij aan de rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten, zoals backservice-verplichtingen die bij bedrijfsovernames automatisch overgaan. RWV Advocaten schakelt bij een due diligence onderzoek zo nodig en overleg met jou de hulp van andere specialisten, zoals accountants en fiscalisten, in. Ook bekijken onze advocaten welke risico's er aan de overname kleven als het overgenomen bedrijf failliet wordt verklaard. Wij kunnen de overname ’faillissementsproof’ maken.

RWV Advocaten heeft ruime ervaring in bedrijfsovernames. Doordat de advocaten van de sectie Insolventierecht ook als curator optreden, weten wij de risico's goed in te schatten. Aan de hand van de uitkomsten van het due diligence onderzoek kun je een gewogen afweging maken van de voordelen en problemen en/of risico’s die aan de overname kleven, aan de hand waarvan je kunt besluiten om de bedrijfsovername al dan niet voort te zetten.

© 2022 RWV