MENU

Zaken doen met bedrijven in moeilijkheden

Voorkom dat goedkoop duurkoop wordt 

Leveranciers en klanten

Heeft u uw leverancier vooruitbetaald en blijkt deze nu financiële problemen te hebben?
RWV Advocaten adviseert u hoe u toch geleverd kunt krijgen of uw geld terugkrijgt. Liever nog adviseren onze advocaten u over het voorkomen van dergelijke situaties. Heeft u het idee dat uw klant in financieel zwaar weer verkeert of komt te verkeren? Dan adviseren onze advocaten u hoe u voorkomt dat u zonder betaling achterblijft dan wel op welke wijze u afspraken kunt vastleggen omtrent het eigendom van de door u aan de klant geleverde goederen. 

Bedrijfsovername 

Het huidige economische klimaat biedt naast bedreigingen ook kansen. Bij bedrijfsovernames kan de onderhandelingsruimte groter zijn. Een goede tijd dus voor bedrijfsuitbreiding. Wat onveranderd belangrijk is gebleven, is een goede voorbereiding en een goede juridische check daarbij. Indien u een onderneming kunt overnemen voor een appel en een ei, wilt u zich toch (of juist) overtuigen dat u geen kat in de zak koopt.  

Tijdens een due diligence onderzoek licht RWV Advocaten de onderneming die u wilt overnemen voor u door en onderzoekt of er geen juridische, fiscale en andere problemen en/of risico’s zijn. Denk daarbij aan de rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten, zoals backservice-verplichtingen die bij bedrijfsovernames automatisch overgaan. RWV Advocaten schakelt bij een due diligence onderzoek zo nodig en overleg met u de hulp van andere specialisten, zoals accountants en fiscalisten, in. Ook bekijken onze advocaten welke risico's er aan de overname kleven als het overgenomen bedrijf failliet wordt verklaard. Wij kunnen de overname ’faillissementsproof’ maken. RWV Advocaten heeft ruime ervaring in bedrijfsovernames. Doordat de advocaten van de sectie Insolventierecht ook als curator optreden, weten wij de risico's goed in te schatten. Aan de hand van de uitkomsten van het due diligence onderzoek kunt u een gewogen afweging maken van de voordelen en problemen en/of risico’s die aan de overname kleven, aan de hand waarvan u kunt besluiten om de bedrijfsovername al dan niet voort te zetten.

© 2022 RWV