Risico's inventariseren

Als een faillissement van de dochter niet te voorkomen is, is het zaak vooraf te weten wat de risico's zijn van bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van onbetaalde crediteuren van de dochtervennootschap. Over deze materie adviseert en procedeert RWV Advocaten geregeld, zowel als adviseur, maar ook als bewindvoerder of curator.

403-verklaring: for better or for worse 

Groepen van vennootschappen maken vaak gebruik van een 403-verklaring. De reden is dat de tot de groep behorende dochter vennootschappen worden vrijgesteld tot het opmaken en publiceren van een separate jaarrekening. Keerzijde is dat de moedervennootschap schriftelijk verklaart in te staan voor de verplichtingen van de dochters. Deze verklaring wordt gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De verklaring zelf formuleert welke schulden van de dochter vanaf welke datum wel of niet door de moedervennootschap worden gedekt. 

Niet alleen grote internationale concerns maken hier gebruik van, ook kleine groepen (van bijvoorbeeld twee B.V.’s) bedienen zich hiervan.

Als jouw onderneming gebruik maakt van een 403-verklaring, houd er dan rekening mee dat wanneer een onderdeel van de groep in moeilijkheden komt, dit neerslaat op de andere vennootschappen en de hele groep als een molensteen kan meesleuren. Bij een herstructurering is het zaak de 403-verklaring op een juiste wijze af te wikkelen om de overige onderdelen van de groep zo veilig mogelijk naar de haven te kunnen leiden. 

Mocht een van jouw debiteuren in moeilijkheden komen, laat dan nagaan of voor deze vennootschap een 403-verklaring is afgegeven. Als dit het geval is, kun je ook in faillissement jouw volledige vordering verhalen bij de moedervennootschap. 

Misschien ook interessant voor jou?