MENU

Bewaarplicht

De bewaarpicht is een plicht van een vennootschap om financiele boeken en bescheiden een vastgestelde periode (7 jaar) te bewaren.


Rechtsgebieden
© 2022 RWV