Het reorganiserend vermogen van het Nederlandse insolventierecht is beperkt: in veel gevallen is het 'paardenmiddel' van een doorstart uit faillissement de enige reële optie voor ondernemingen in het MKB als een informele reorganisatie niet meer lukt. De Nederlandse wetgever heeft, in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht, verbetering hiervan in het vooruitzicht gesteld.

Op 6 oktober 2020 is het wetsvoorstel voor de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) door de Eerste Kamer goedgekeurd. De WHOA treedt per 1 januari 2021 in werking. Met dit wetsvoorstel kunnen ondernemingen in betalingsproblemen een dwangakkoord aanbieden aan hun aandeelhouders en schuldeisers.

Wat houdt de WHOA in? Lees het whitepaper

Ik volg de ontwikkelingen omtrent de WHOA al geruime tijd op de voet en heb dit whitepaper samengesteld om u uit te leggen wat er ten opzichte van de huidige situatie verandert en wat de nieuwe wet precies inhoudt. Doe er uw voordeel mee, zou ik zeggen.

voer je gegevens in en 
ontvang het whitepaper WHOA

In het whitepaper WHOA leggen we uit wat er ten opzichte van de huidige situatie veranderd is en wat de nieuwe wet precies inhoudt. In het whitepaper gaan we onder andere in op:

  • de WHOA in het algemeen,
  • de procedure,
  • de taken en bevoegdheden van de schuldenaar, herstructureringsdeskundige en observator, en
  • welke speciale bepalingen de slagingskans van de WHOA bevorderen.

Meer weten over de WHOA? Neem contact op

Heeft u na het lezen van het whitepaper nog vragen over de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), neem gerust contact met mij op of een van de overige insolventierechtspecialisten