waarom onze financieel recht advocaten inschakelen?

Het is van belang voor de kredietnemer om goed te worden geadviseerd over de vraag of de bank in de specifieke omstandigheden van het geval een grond heeft om een overeenkomst of relatie op te zeggen, en zo ja, tegen welke termijn dit dan zou kunnen. Op de bank rust jegens de kredietnemer een bijzondere zorgplicht. De financieel recht advocaten van RWV Advocaten kunnen de belangen van de kredietnemer veilig stellen door bijvoorbeeld via een kort geding een mogelijk onrechtmatige opzegging aan te vechten dan wel een langere opzegtermijn te vorderen, zodat er voor de kredietnemer mogelijkheden zijn te herfinancieren. Op deze wijze kan de continuïteit van de onderneming van de kredietnemer voorlopig worden gewaarborgd.

Naast de specifieke vragen omtrent de opzegging van de kredietovereenkomst kunnen onze financieel recht advocaten kredietnemers bijvoorbeeld adviseren en bijstaan met betrekking tot de Algemene Bankvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichting voor de kredietnemer om aanvullende zekerheden aan de bank te verstrekken alsmede met betrekking tot de bijzondere zorgplicht van de bank jegens haar klanten bijvoorbeeld bij het afsluiten van swaps.

misschien ook interessant voor jou