Op de site van Airbnb staat met grote letters WELKOM THUIS met mooie vakantieplaatjes. Huur een unieke accommodatie bij lokale verhuurders in meer dan 190 landen. Kijkt u maar eens wat voor aanbod er al is in Leiden en omgeving. In korte tijd heeft deze vorm van logiesverstrekking een hoge vlucht genomen. Het zal duidelijk zijn dat de traditionele hotels en logiesverstrekkers dit met lede ogen aanzien. Daarom rijst ook de vraag: Mag je je huurhuis of een deel daarvan wel voor dit doel gebruiken?

Sociale huurwoning op Airbnb

Aanleiding is een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Het ging daar om een sociale huurwoning die door de huurder via Airbnb te huur werd aangeboden voor € 69,- per nacht. De verhuurder had op de website van Airbnb gezien dat deze woning te huur werd aangeboden. Uit een aantal recensies van maar liefst 42 gasten was gebleken dat het ook daadwerkelijk tot verhuur was gekomen. In standaard huurovereenkomsten staat vrijwel altijd dat de huurder de woning zelf moet gebruiken en deze niet zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder geheel of gedeeltelijk mag onderverhuren of in gebruik geven aan een ander.

Rechter ontbond huurovereenkomst toch niet

In het genoemde geval in Rotterdam vroeg de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanprestatie van de huurder, omdat deze in strijd met genoemde bepaling de woning via Airbnb had verhuurd aan derden. De rechter heeft overwogen dat de algemene voorwaarden in de huurovereenkomst geen onderscheid maken over de vorm van onderverhuur en dat dus ook verhuur via Airbnb onder dat verbod valt. Daarmee was vastgesteld dat de huurder wanprestatie had gepleegd. Maar in dit specifieke geval heeft de rechter de huurovereenkomst toch niet ontbonden. De onderbouwing van de rechter was:

  • de huurovereenkomst liep immers al 21 jaar;
  • de onderverhuur per gast heeft maximaal een week geduurd;
  • er was geen sprake van enige overlast;
  • direct na ontdekking heeft de huurder de woning van de website van Airbnb verwijderd.

Verhuur uw huis niet zomaar

De les die we hier uit leren is dat huurders uitermate voorzichtig moeten zijn met ter beschikking stelling van hun gehele huurwoning. Een deel van je huurhuis verhuren mag volgens de wet in beginsel wel als de hoofdhuur maar gehandhaafd blijft. Behalve als de huurovereenkomst ook deze gedeeltelijke onderverhuur natuurlijk verbiedt. We hebben het hier over huurovereenkomsten, maar de vraag doet zich ook voor of het is toegestaan dat personen hun eigen koophuis (in zijn geheel) via welke site dan ook voor verhuur ter beschikking stellen. Daar kom ik in mijn volgende artikel op terug.

Meer informatie over het verhuren van uw (huur)woning?

Neem gerust contact met mij op of met een van mijn vastgoedcollega’s.

Oorspronkelijke auteur: Hans Hinnen (sinds 1 juli 2016 niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)