Naarmate de gemiddelde leeftijd in de agrarische sector stijgt, neemt het aantal mensen toe dat zich de vraag stelt: overdragen of beëindigen. Bij het beantwoorden van die vraag spelen fiscale en financiële overwegingen een belangrijke rol. De juridische vorm waarin het antwoord uiteindelijk wordt gegoten, is het resultaat van een langdurig traject waarin emoties een belangrijke rol spelen. Denkt u aan stoppen?

Overdragen of beëindigen

Met het oog op een overdracht dient uw bedrijf verkoopklaar te worden gemaakt. Uiteraard wilt u het beste bod voor uw grond, klantenlijst, gebouwen, inventaris en voorraden. Maar het beste bod wordt niet altijd nagestreefd als een verkoop beoogd wordt in de familiesfeer. Het is dan ook van belang om vóór het starten van een verkoopprocedure te bedenken voor wie een optimaal resultaat nagestreefd wordt; dat is niet per definitie het hoogste resultaat voor u als verkoper. Om vast te stellen wat verkocht wordt, kunnen fiscale dan wel financiële drijfveren u ertoe leiden een keuze te maken tussen –kort gezegd- twee soorten verkooptransacties.

Kiest u voor een activa/passiva transactie?

Bij de overname via een activa/passiva transactie neemt de koper de activa en de passiva van een juridische entiteit over. Een dergelijke transactie impliceert dat u overzichtelijk kunt opsommen welke activa precies worden overgenomen. Nu niet ieder actief op dezelfde manier juridisch overgenomen kan worden, kan het best ingewikkeld zijn.

Bijvoorbeeld:

  • Voor de overname van grond is levering via een notariële akte nodig, die ingeschreven moet worden in het kadaster;
  • Voor overname van een bedrijfsauto is tenaamstelling van het kentekenbewijs nodig;
  • Voor het overnemen van de passiva is medewerking vereist van de schuldeisers.

Kort gezegd: afgezien van het overnamecontract zijn de nodige nadere overeenkomsten/leveringen vereist voordat ‘de overname’ een –juridisch- feit.

U verkoopt uw aandelen?

Een overname via een aandelentransactie is gemakkelijker: met de enkele verkoop en levering van de aandelen van een B.V. of N.V. gaat daarvan de eigendom over. Indien de juridische entiteit eigenaar is van een stuk grond of een bedrijfsauto blijven die relaties ongewijzigd.

U heeft hoe dan ook een mededelingsplicht

Bij beide verkooptransacties speelt de risicoverdeling een cruciale rol. De mededelingsplicht van u als verkoper en de onderzoeksplicht van de koper zijn daarbij communicerende vaten. U dient ‘alles’ te vertellen over hetgeen u overdraagt en goed te beseffen welke garanties u verstrekt. Aan de andere kant mag u ervan uitgaan dat de koper één en ander heeft onderzocht.

Denkt u aan stoppen?

Wilt u stoppen met uw (agrarische) onderneming? Misschien vanwege slechte bedrijfsresultaten, vanwege ruimtelijke ordening, vanwege uw leeftijd of omdat er geen opvolgers zijn? U maakt zich daarbij waarschijnlijk zorgen over de consequenties van een dergelijke ingrijpende beslissing. En dat spreekt voor zich.

Hoe kunnen wij u helpen?

Als advocaat begeleiden wij een dergelijk proces vanaf het begin tot het eind en nemen wij de coördinatie op ons van de betrokken adviseurs. Met de noodzakelijke input van nodig andere deskundigen zetten wij alles op alles om u daarbij maximaal te ontzorgen.

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen of een van de andere overnamespecialisten.