Waar kunnen wij je bij helpen?

Verschillende vormen van 
fusie en overname

Bedrijf overnemen

Als je een bedrijf op het oog hebt dat je wilt overnemen, zijn er veel zaken waar je rekening mee moet houden. Denk hierbij aan het regelen van een financiering, waarbij alternatieve financieringsmethoden zoals factoring overwogen kunnen worden. Ook is een boekenonderzoek (due diligence) essentieel om de risico's en kansen te beoordelen. En er moeten met de verkoper duidelijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd in een intentieovereenkomst (LOI). Het is belangrijk om deze en andere zaken goed te regelen, zodat de bedrijfsovername op een vlotte manier verloopt.

Bedrijf verkopen

Overweeg je om je bedrijf te verkopen? Het is een complex proces waarbij je juridische en financiële zaken goed moet regelen. Denk hierbij aan het opstellen van een Intentieovereenkomst (LOI) met bindende basisafspraken, zoals geheimhouding en kostenvergoeding. Een vendor due diligence-onderzoek helpt je bij het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van je bedrijf. Een vroege voorbereiding is cruciaal om een soepele bedrijfsovername te waarborgen.

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is een emotioneel, financieel en juridisch proces, zeker als het om een familiebedrijf gaat. Het is essentieel om in een vroeg stadium na te denken over wie je bedrijf zal overnemen als je met pensioen gaat of om andere redenen afstand doet. 

Belangrijke stappen omvatten het analyseren van de bedrijfsstructuur, het opstellen van een bedrijfsopvolgingsplan en het plannen van de financiële aspecten, inclusief fiscale overwegingen. Communicatie en documentatie zijn cruciaal om misverstanden te voorkomen.

Management buy-in / Management buy-out

Wil je je bedrijf verkopen, dan kun je ook denken aan een management buy-in (MBI) of management buy-out (MBO). Bij een MBI koopt een externe manager aandelen in een bedrijf, terwijl bij een MBO het zittende management het bedrijf overneemt. Beide processen vereisen een goede voorbereiding. Zo zal er een boekenonderzoek moeten worden uitgevoerd, een intentieverklaring (LOI) moeten worden opgesteld, evenals een koopovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomsten. Bij aanwezigheid van oude eigenaren na de overname is heldere communicatie cruciaal. Net als vooraf gemaakte afspraken.

Verschil fusie en overname

Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, zijn ze niet hetzelfde. Het is belangrijk om het verschil te kennen om de juiste strategie voor jouw bedrijf te bepalen.

Bij een fusie vormen twee of meer onafhankelijke bedrijven - die vaak ongeveer even groot zijn - samen één nieuw bedrijf.

Bij een overname verwerft een bedrijf (de koper) een meerderheidsbelang in een ander bedrijf. Het over te nemen bedrijf of een deel daarvan wordt onderdeel van de koper. Overnames kunnen plaatsvinden door een activa/passiva-transactie en een aandelentransactie of een mengvorm.

Kortom, een fusie is een samengaan van bedrijven, terwijl bij een overname één bedrijf een ander bedrijf in zijn geheel of gedeeltelijk overneemt. In de praktijk is vaak sprake van een overname, zelfs als een samenwerking wordt aangekondigd als een fusie.

Voorbereiding op overname of verkoop van jouw bedrijf

Voordat je in het diepe springt, is het belangrijk om jezelf goed te oriënteren op de markt en je voor te bereiden op de overname of verkoop. Dit houdt onder andere in dat je een goed beeld krijgt van de waarde van het bedrijf, de bedrijfsstructuur en de mogelijke risico's en kansen. Het is ook verstandig om te onderzoeken welke financieringsmogelijkheden er zijn en welke fiscale gevolgen de transactie met zich meebrengt.

Onderhandeling en intentieovereenkomst (LOI)

Zodra je een geschikt bedrijf hebt gevonden om over te nemen of een geïnteresseerde koper voor jouw onderneming, begint het onderhandelingsproces. Het is cruciaal om duidelijke afspraken te maken over zaken zoals de prijs(vorming), betalingsvoorwaarden en eventuele garanties. Nadat je overeenstemming hebt bereikt, is het tijd om de afspraken vast te leggen in een intentieovereenkomst (LOI) of een voorlopige koopovereenkomst.

Due diligence en definitieve koopovereenkomst

In deze fase van het proces wordt het bedrijf grondig onderzocht op juridische, financiële en fiscale aspecten. Dit wordt ook wel een due diligence-onderzoek (boekenonderzoek) genoemd. Het doel van dit boekenonderzoek is om eventuele risico's en verborgen gebreken in kaart te brengen en te bepalen of de gemaakte afspraken moeten worden aangepast. Na afronding van het due diligence-onderzoek wordt de definitieve koopovereenkomst opgesteld en ondertekend.

Overdracht en afronding

De laatste stap in het overname- of verkoopproces is de daadwerkelijke overdracht van het bedrijf. Dit houdt onder andere in dat de aandelen, eigendomsrechten en overige activa (en passiva) worden overgedragen, eventuele vergunningen worden aangevraagd en het personeel wordt geïnformeerd over de veranderingen. Tot slot dienen alle betalingen en belastingaangiften te worden afgerond.

wat klanten over ons zeggen

Matthy van Paridon ken ik al jaren en heb ook nogal wat van mijn klanten geadviseerd zich door hem (en zijn team) te laten begeleiden. Zonder uitzondering zijn zij tevreden. Op zich verbaast mij dat niet gezien mijn eigen ervaring met hem. Als het op handig opereren aankomt en slim onderhandelen, ben je bij hem aan het juiste adres. Lees meer

Renno van Vuuren

Vuurenvaart Capital consultants

Matthy van Paridon heeft onze belangen op een plezierige en informele manier behartigd. Het kwam nogal eens voor dat er niet alleen snel geschakeld moest worden, maar ook dat we ’s avonds en in het weekend aan de bak moesten. Hij was daarvoor eigenlijk altijd beschikbaar, zelfs in de periode rondom Sinterklaas. Lees meer

Eddy Plasier

QICS

Matthy van Paridon heeft onze belangen met hand en tand verdedigd en zelfs meer bereikt dan waar we vooraf op hadden gehoopt. Tijdens het proces zijn onze verwachtingen overtroffen. Vanzelfsprekend zijn we daarom erg te spreken over onze ervaringen met RWV en in het bijzonder over Matthy. Lees meer

Joeri GonlagAstaro

Als je het van je vader overgenomen bedrijf uiteindelijk verkoopt, wil je dat samen doen met iemand met kennis én ervaring van zaken. Die persoon vond ik in Matthy van Paridon. Hij is iemand die zich niet verliest in letters, cijfers snapt en niet op alle slakken zout legt. Matthy is praktisch, to the point en hij ontzorgt. Lees meer

Jan van DijkHolland Heater

Op het moment dat je na veel wikken en wegen de beslissing hebt genomen om je bedrijf, dat voelt als een familie, over te dragen aan een volgende generatie, dan wil je dat iemand je daarbij begeleidt. Dat moet dan wel iemand zijn die het klappen van de zweep kent. In Matthy van Paridon vonden we die persoon. Lees meer

Luuc van der MeerCoolprofs

Soms komt er iets op je pad en moet er heel, heel snel en doortastend worden gehandeld. Het is belangrijk om dan niet overhaast, maar wel in sneltreinvaart te kunnen dóórpakken. Mede dankzij Matthy van Paridon zijn kennis en ervaring, ook met Engelstalige documentatie, én zijn contacten in het buitenland vonden we in hem en zijn mensen de ideale begeleiding. Lees meer

John CelieGroenland B.V.

Matthy van Paridon was tijdens een langdurig traject altijd beschikbaar en wist telkens de juiste toon aan te slaan. Mede dankzij zijn ervaring in de juridische en financiële wereld kon hij inhoudelijk over de financiële aspecten van de transactie meepraten en stuurde hij de benodigde bancaire, financiële en fiscale adviseurs aan. Lees meer

Loek PostmaBodyTrade B.V.

Juridische kennis en ervaring wordt bij RWV als vanzelfsprekend aanwezig geacht. Belangrijker vind ik dan ook hoe Matthy van Paridon als persoon -met humor en relativerend- opereert en de financiële ratio doorgrondt. Lees meer

Dirk van der PlasDM Holding

We zochten een partij die ons bij het traject kon begeleiden. In Martijn Hoving vonden we de ideale partner. Hij wist precies wat wij wilden en zorgde voor de juiste toonzetting. Lees meer

Albert KooijmanQUBE ICT Solutions

Matthy van Paridon hield zich méér dan staande in het typisch Amerikaanse geweld aan adviseurs én oneindige vragenlijsten die over ons uitgestort werden. Mede dankzij hem beschikten wij over het juiste team aan juristen, fiscalisten en financiële adviseurs en hebben we de deal voor alle betrokkenen in goede harmonie afgerond. Lees meer

Jacques EnthovenAgrolux

Mede dankzij Matthy van Paridon zijn ervaring in de juridische en financiele wereld kon hij inhoudelijk over de financiele aspecten van de transactie meepraten en stuurde hij de benodigde bancaire, financiële en fiscale adviseurs aan. Minstens zo belangrijk: zijn gevoel voor humor en relativeringsvermogen. Lees meer

Jørgen de ReeDe Ree Holland

Matthy van Paridon heeft de samenwerking vorm gegeven op een wijze die recht doet aan de belangen van beide partijen, zonder de zaken onnodig op de spits te drijven. Hij was betrokken, altijd beschikbaar en dwong ons -terecht- tot eenduidige instructies. Oók die samenwerking verliep geweldig. Lees meer

Henk-Jan van MaanenVan Maanen Food Groep

Matthy van Paridon wist precies wat wij wilden en welk doel wij voor ogen hadden met de transactie. We konden altijd (en soms zelfs bij nacht en ontij) met hem sparren en aan de uitgezette koers vasthouden. De samenwerking en de overname verliepen uitstekend. Lees meer

Eric BodlaenderTopic Travel

Waarom onze advocaten ondernemingsrecht inschakelen?

Zoals je kunt lezen, komt er bij een bedrijfsovername of verkoop veel kijken. Het inschakelen van een gespecialiseerd advocatenkantoor is essentieel. Onze advocaten ondernemingsrecht hebben veel ervaring met alle denkbare vormen van de overdracht van ondernemingen. 

We hebben alle kennis en specialismen in huis om je te begeleiden bij het volledige verkooptraject, dus ook voor de arbeidsrechtelijke aspecten van de transactie. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

portretvideo matthy van paridon, overname advocaat

“Mijn oudste zoon doet er alles aan om ook op de squashbaan van mij te winnen”

misschien ook interessant voor jou