Als u een bedrijf op het oog heeft om over te nemen, wilt u natuurlijk meer weten over het bedrijf zelf, de bedrijfsvoering, de klanten etc. van de verkoper. Uiteraard zal een verkoper deze informatie aan u willen verstrekken, maar niet voordat u een geheimhoudingsovereenkomst heeft getekend. Dit geeft de verkoper de zekerheid dat u mogelijk belangrijke, concurrentiegevoelige of vertrouwelijke informatie over het over te nemen bedrijf openbaar maakt of onbevoegd gebruikt. Zeker in bepaalde bedrijven is een gedetailleerde geheimhoudingsovereenkomst cruciaal. Bijvoorbeeld als het bedrijf werkt met geheime recepturen of aan de ontwikkeling van patenten.

Inhoud geheimhoudingsovereenkomst

In de geheimhoudingsovereenkomst verplichten u en de verkoper zich ertoe om informatie die u over en weer van elkaar krijgt vertrouwelijk te behandelen en niet te verspreiden. Het is belangrijk dat u samen met de verkoper hierin precies aangeeft welke informatie vertrouwelijk is. Verder zal de verkoper mogelijk overeen willen komen dat bepaalde informatie pas in een bepaald stadium door hem zal worden gedeeld. 

Zorg er in de geheimhoudingsovereenkomst ook voor dat de kring van personen die toegang krijgt tot de vertrouwelijke bedrijfsinformatie zo klein mogelijk is. Beperk het bijvoorbeeld tot uw directie en uw adviseur(s). Des te minder mensen kennis mogen nemen van de informatie, des te kleiner de kans is dat de informatie toch op straat komt te liggen, hetgeen uiteraard ook niet in uw belang is als de overname uiteindelijk doorgang zal vinden.

Duur geheimhoudingsovereenkomst

U kunt met de verkoper afspreken dat de geheimhoudingsovereenkomst voor de duur van het gehele onderhandelingsproces geldt. De verkoper zal, in het geval van het afbreken van de onderhandelingen, willen vastleggen dat de geopenbaarde informatie aan hem moet worden teruggegeven en niet door u mag worden gebruikt.

Kennismaking

Na ondertekening van de geheimhoudingsovereenkomst kunt u (nader) kennis maken met de verkoper. Vrijwel altijd vindt dit gesprek plaats op neutraal terrein, bijvoorbeeld onder het genot van een kopje koffie of een lunch. Gedurende dit gesprek is het van belang dat u de verkoper beter leert kennen om te bezien of er voldoende basis bestaat om met elkaar het overnametraject verder op te starten. U bepaalt zo of er over en weer voldoende ‘klik’ is.

Verkoopmemorandum

Is er een positieve klik met de verkoper en bestaat aldus het voornemen om over de koop te gaan onderhandelen, dan wordt het tijd om meer informatie te ontvangen over de ‘ins en outs’ van het bedrijf. De verkoper kent het bedrijf als geen ander en weet dus wat hij verkoopt. U weet dat niet. Het is daarom verstandig om een verkoopmemorandum bij de verkoper op te vragen. In dit memorandum komen meerdere onderwerpen aan bod, zoals:

 • historische feiten,
 • de juridische structuur,
 • producten en diensten,
 • personeel,
 • financiële informatie (corona gerelateerde informatie),
 • branche-informatie, en
 • sleutelfiguren van het bedrijf.

Het doel van een verkoopmemorandum is dan ook dat u als potentiële koper uitgebreid wordt geïnformeerd over hoe het bedrijf in elkaar zit.

Meer weten over een geheimhoudingsovereenkomst of verkoopmemorandum? Neem contact op

Neem gerust contact op met mij of een van onze andere overname experts als u meer wilt weten over een geheimhoudingsovereenkomst of verkoopmemorandum. 

Download het complete bedrijfsovername stappenplan 

Na deze stap volgt nog een aantal stappen. Deze behandelen wij in de volgende artikelen. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige bedrijfsovername stappenplan.

Download stappenplan

Bedrijf overnemen? Volg deze 9 stappen

 • Stap 1. Geheimhoudingsovereenkomst, kennismaking en informatie-uitwisseling
 • Stap 2: Bedrijfswaardering en indicatief niet-bindend bod
 • Stap 3: Intentieovereenkomst (Letter of Intent, ook wel LOI)
 • Stap 4: Onderhandelingen vanuit verschillende disciplines 
 • Stap 5: Financiering en earn-out
 • Stap 6: Due diligence
 • Stap 7: De koopovereenkomst
 • Stap 8: Onderhandelingen over specifieke punten
 • Stap 9: Signing en closing