Heb je werknemers in dienst met kinderen tot acht jaar? Dan kunnen ze ouderschapsverlof aanvragen. Tot 2 augustus 2022 geldt de hoofdregel dat ouderschapsverlof volledig onbetaald is. Vanaf 2 augustus 2022 verandert dit en bestaat er voor iedereen recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof voor 9 keer de arbeidsduur per week.

Wanneer recht op ouderschapsverlof?

Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof als zij kinderen hebben tot 8 jaar. Het gaat hier om werknemers met een

 • biologisch kind,
 • erkend kind,
 • adoptiekind, of
 • pleegkind.

Ook als jouw werknemer een kind verzorgt en opvoedt dat op hetzelfde adres als jouw werknemer staat ingeschreven, kan hij of zij in aanmerking komen voor ouderschapsverlof.

Hoe, wanneer en voor hoelang kan ouderschapsverlof worden aangevraagd?

 • Per kind geldt een maximale duur van 26 keer de afgesproken wekelijkse werkuren van de werknemer;
 • Heeft jouw werknemer geen vaste uren? Bepaal de duur van het ouderschapsverlof dan aan de hand van het gemiddelde aantal arbeidsuren per week op jaarbasis;
 • Het ouderschapsverlof kan gespreid opgenomen worden tot de achtste verjaardag van het kind. Zo mag het ouderschapsverlof opgenomen worden in weken of dagen, maar ook in uren;
 • De werknemer moet het ouderschapsverlof schriftelijk aanvragen ten minste twee maanden voor de gewenste ingangsdatum. De werknemer bepaalt hoe het ouderschapsverlof opgenomen wordt;
 • De aanvraag mag je als werkgever alleen weigeren als er zwaarwegende bedrijf- of dienstbelangen zijn.

Betaald versus onbetaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is tot 2 augustus 2022 volledig onbetaald. Dit is slechts anders als er in de cao of arbeidsovereenkomst andere afspraken staan.

Vanaf 2 augustus 2022 bestaat er voor iedereen recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof voor 9 keer de arbeidsduur per week. De andere 17 weken blijven onbetaald. Dit is uiteraard anders als andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao.

Het betaalde ouderschapsverlof moet opgenomen worden in het eerste jaar na de geboorte. Bij adoptie of pleegzorg geldt het recht in de eerste twaalf maanden van opname in het gezin, mits het kind onder de acht is. Wordt geen of worden niet alle 9 weken tijdig opgenomen dan kunnen de niet opgenomen weken worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

Geen salaris, maar uitkering voor werknemer bij betaald ouderschapsverlof

Tijdens de 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof heeft de werknemer geen recht op doorbetaling van het salaris. Wel bestaat het recht op een door jou als werkgever aangevraagde uitkering van het UWV die 70% bedraagt van het (maximum) dagloon. De uitkering kun je als werkgever achteraf aanvragen, nadat de werknemer voor minimaal een keer het aantal uren van zijn werkweek ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Let op: alhoewel de werknemer tijdens deze uitkering geen recht heeft op loon, bouwt hij of zij wel vakantiedagen op. Deze opbouw vindt niet plaats bij het onbetaald ouderschapsverlof.

Ook aanspraak op betaald ouderschapsverlof als kind al geboren is voor 2 augustus 2022

Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor de werknemers die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen als:

 • het kind op 2 augustus 2022 jonger dan een jaar is;
 • de werknemer op dat moment nog in dienst is en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof heeft opgenomen;
 • de werknemer na 2 augustus 2022 nog minstens recht heeft op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof.

Meer weten over het betaald de Wet betaald ouderschapsverlof of andere verlofsoorten?

Wil je meer weten over het ouderschapsverlof of andere verlofsoorten? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.