Buitengerechtelijk akkoord: wat is dat ook al weer?

Als uw bedrijf in moeilijkheden raakt, kunt u een buitengerechtelijk akkoord aanbieden. Een buitengerechtelijk akkoord is niets anders dan een deal tussen u en al uw schuldeisers. Onder het mom ‘beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht’ biedt u de schuldeisers een schikking aan voor de openstaande schuld. Meestal in de vorm van een percentage, maar ook wel in de vorm van concreet bedrag. Voor crediteuren kan dit aantrekkelijk zijn, zeker als het alternatief een faillissement is en daarin weinig baten worden verwacht..

Buitengerechtelijk: overeenkomst met alle crediteuren

Het woord ‘buitengerechtelijk’ geeft al aan dat een dergelijk akkoord los staat van een gerechtelijke procedure. Het is dus niets anders dan een overeenkomst, waarbij alle crediteuren moeten instemmen.

Op dit moment is wetgeving in de maak om een gerechtelijk akkoord buiten surseance of faillissement mogelijk te maken. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte. Op dit moment zult u het echter met de bestaande (on)mogelijkheden moeten doen.

Alle crediteuren?

Uitgangspunt is dat het een schuldeiser vrijstaat om een aangeboden akkoord te weigeren. In 2006 heeft de Hoge Raad bepaald dat een weigering misbruik van bevoegdheid kan betekenen als de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering had kunnen komen. Deze norm is streng: slechts onder bijzondere omstandigheden is hier plaats voor en bij de toewijzing van een dergelijke vordering is terughoudendheid geboden.

U kunt ook een akkoord aanbieden aan een deel van de schuldeisers

De Hoge Raad heeft vorige maand uitspraak gedaan in een zaak die voortvloeit uit de teloorgang van de V&D. In aanloop naar het uiteindelijke faillissement was een buitengerechtelijk akkoord aangeboden aan een deel van de schuldeisers. Daarin gaf een van de schuldeisers aan dat haar weigering om mee te werken aan het akkoord geen misbruik van bevoegdheid kon opleveren nu dit akkoord zag op slechts een beperkt deel van de schuldeisers van de V&D.

De Hoge Raad wijst dit af. Geparafraseerd: Ook het weigeren van een buitengerechtelijk akkoord waarbij niet alle schuldeisers zijn betrokken, kan misbruik van bevoegdheid opleveren. Dat niet alle schuldeisers bij de regeling zijn betrokken, is op zichzelf geen beletsel aan het oordeel van het hof dat de schuldeiser misbruik van bevoegdheid maakt door zich te onttrekken aan het akkoord, waarbij overigens die schuldeisers offers hebben gebracht waarvan ook juist deze schuldeiser heeft geprofiteerd.

Gunstige uitspraak als u met een deel van uw schuldeisers een akkoord wilt treffen

Deze uitspraak biedt mogelijkheden in de herstructuringspraktijk. Het is dus mogelijk om met een deel van de schuldeisers een akkoord te treffen. Er zijn dan minder kikkers die uit de emmer kunnen springen. Wordt een dergelijke groep helder en op goede gronden ingekaderd, dan zal het vermoedelijk eerder mogelijk zijn om één dwarsligger te dwingen mee te werken.

Heeft u vragen? Aarzel niet ons te bellen om te bezien wat u in welke situatie het best kunt doen.