Als gevolg van het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen, stevenen de aandelenbeurzen af op de grootste beurscrash ooit, dit met enorme gevolgen voor u als belegger. Heeft uw bank, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder u voldoende geïnformeerd over (de risico’s van) uw beleggingsprofiel?

Heeft uw bank, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder aan zijn zorgplicht voldaan?

Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de risico’s van het beleggen. Reden waarom veel beleggers zich hierbij actief of passief laten adviseren, bijvoorbeeld door hun bank of vermogensbeheerders. Maar wat nou als uw bank of vermogensbeheerder u niet voldoende heeft begeleid bij (bijvoorbeeld) de keuze van uw beleggingsstrategie of het uitvoeren van een (ver)kooporder en u hier nu aanzienlijke schade door lijdt? De hectiek op de beurzen is zelfs zodanig, dat diverse (online) brokers zoals DeGiro, Robeco Direct en BinckBank enige tijd helemaal niet konden handelen. Dat was, achteraf bezien, vaak hele dure tijd.

De schade valt mogelijk te verhalen op uw bank, beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of broker

Zoals recent wederom werd bevestigd door de Hoge Raad, rust op de bank een vergaande zorgplicht in beleggingsadviesrelaties. Deze zorgplicht strekt ertoe de belegger te beschermen tegen het gevaar van een gebrek aan kunde en inzicht.

Dit houdt in dat uw beleggingsadviseur onder andere onderzoek moet doen naar de risicobereidheid van u als belegger (bent u bijvoorbeeld een defensieve belegger of juist niet?) en u voldoende moet waarschuwen voor de risico’s van een geadviseerde beleggingsvorm.

Wij merken echter dat het geregeld voorkomt dat u als belegger niet of onvoldoende geadviseerd wordt op een wijze zoals de zorgplicht van uw beleggingsadviseur voorschrijft. Is dat het geval geweest, dan kan dit voor aanzienlijke schade zorgen die voorkomen had kunnen worden.

Wellicht had u bij een juist advies namelijk nooit gekozen voor uw huidige beleggingsstrategie, maar juist gekozen voor een strategie waarbij de opgelopen schade u bespaard was gebleven. Misschien had u de schade ook nog kunnen beperken, maar is deze kans u ontnomen, omdat uw bank of uw beleggingsadviseur te laat aan de bel heeft getrokken.

Als u zich hierin herkent, is het raadzaam om bij uzelf na te gaan in hoeverre u zich heeft laten leiden door het advies van de bank en in hoeverre dit advies heeft bijgedragen aan de schade die u heeft opgelopen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Beleggingsorder niet uitgevoerd of tijdelijk geen koersinformatie beschikbaar?

Tegenwoordig beleggen steeds meer mensen zonder (te betalen voor) beleggingsadvies. Dergelijke (internet)brokers, hoeven u dan ook niet te adviseren: dit heet Execution-Only. Zij hoeven slechts de (verk)kooporders die zij krijgen tijdig uit te voeren. Echter, bij brokers als De Giro en BinckBank ging ook dat deze weken mis. Als u in onderling overleg met uw broker na zo’n fout geen bevredigende oplossing heeft gevonden, willen we graag samen met u onderzoeken hoe we die alsnog kunnen bewerkstelligen.

Bent ú wel juist geadviseerd door uw bank, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder?

Wilt u advies over de schade die u hebt opgelopen en volgens u te wijten is aan uw bank, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder? Hoe zit het met hun zorgplicht? Neem gerust contact op met ons of onze Coronavirus-Helpdesk. Wij adviseren u graag.