Hoe krijgt u een bepaalde activiteit van uw bedrijf gefinancierd? Dat is de grote vraag waar het tegenwoordig om draait. Ik heb goed nieuws: of het nu gaat om het voorfinancieren van debiteuren, om een acquisitie, een reorganisatie of een belegging er ís financiering te vinden!

Welke afweging maakt iedere financier?

Welke zekerheid heeft de financier dat hij gedurende de financieringstermijn een redelijke vergoeding krijgt en aan het eind zijn financiering wordt afgelost. Zekerheid is hier het keyword: met welk onderpand neemt de financier gedurende de financiering genoegen. Bij wat en wie gefinancierd wordt, past telkens een andere financiering. Daarbij wordt aan de activiteit een bepaald risicoprofiel toegekend en aan u en uw bedrijf. De ingeschatte risico’s, hoe groot is de kans van slagen van de voorgenomen activiteit, gecombineerd met de mate van zekerheid, bepalen of iets financierbaar is. Hoe groter het risico en kleiner de zekerheid des te hoger de premie, de rente die betaald moet worden. Rente als compensatie voor het ter beschikking stellen van geld door banken. Maar wat als die banken wel zouden willen, maar niet meer kunnen?

Alternatieve financieringen

Vanaf het moment dat er gesproken wordt over alternatieven zijn er kennelijk onvoldoende financieringsbronnen voorhanden die kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. De traditionele financier was de bank. Wat u zich wellicht onvoldoende realiseert, is dat een bank niet veel meer is dan een doorgeefluik. Banken moeten zelf geld lenen, aantrekken om vervolgens uit te kunnen zetten. Tegenwoordig kunnen banken niet meer ongebreideld geld aantrekken (en zeker niet meer voor een habbekrats) en dus ook niet uitzetten. De financieringsbehoefte blijft en dus komen er alternatieven.

Meer dan rente alleen als compensatie voor de financiering

Alléén rente als compensatie voor geld heeft naar mijn idee, net als alléén een absolute huurprijs voor huur, zijn langste tijd gehad. Waar het om gaat is dat er gedurende een bepaalde periode een bepaald rendement gemaakt moet worden. Door de financier én door u als gefinancierde. Gaat het de gefinancierde goed, dan gaat het de financier goed. Gaat het de huurder goed, dan gaat het de verhuurder goed. Het rigide vasthouden aan absolute percentages, aan absolute (huur)bedragen verdient vervanging door een dynamisch rendement als afgeleide van uw positieve, maar ook minder positieve ontwikkelingen. Vertrouwen is daarbij goed, maar controle (al volgens Aristoteles) beter en dus zal onderpand altijd een rol blijven spelen.

Welke alternatieve financieringen zijn er?

In de media heeft men het dan veelal over kredietunies, crowdfunding en mkb-obligaties. Het omvat ook bestaande vormen van financiering, die door onbekendheid of andere redenen minder gebruikt worden dan mogelijk. Denk aan: factoring, leasing en private investeerders.

Dáár is het alternatieve geld voor het mkb

De EIB (Europese Investeringsbank) heeft per 16 januari 2014 nóg meer geld beschikbaar gesteld voor het mkb. Van de 350 miljoen die de EIB via een kredietprogramma van de ING beschikbaar stelt, is 210 miljoen beschikbaar voor Nederland. Per project is maximaal 12,5 miljoen beschikbaar tegen verlaagde rentetarieven.

In plaats van mkb moeten we dan wel begrijpen dat die in Europees verband is vervangen door kmo; kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. De EIB hanteert de volgende criteria voor kmo :

1) <50 personen en omzet/balanstotaal <10 miljoenmio,

2) <250 personen en omzet <50 miljoen of balanstotaal <43 miljoen en

3) <10 personen en omzet/balanstotaal <2 miljoen.

Meer informatie?

Ook in 2014 staan wij u vanuit verschillende disciplines bij om uw financiering, overname, (her)structurering rond te krijgen. Ervaring opgedaan in en met de financiële sector zorgt ervoor dat wij dat benodigde geld ook echt weten binnen te halen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van financiering? Neem gerust contact op met mij of een van de overige specialisten.