In de huurmarkt liggen de prijzen al jaren onder druk. Daarnaast opteren huurders vaker voor kortere huurperiodes. Het is echter niet altijd mogelijk (direct) huurprijsaanpassing te vragen in lopende contracten. Om te beginnen onderscheidt de wet twee soorten bedrijfsruimte, met elk hun wettelijke regels.

Huurt u een winkelruimte?

Hieronder vallen grofweg detailhandel, horeca en diensten voor zover “verkoop” plaatsheeft in een voor publiek toegankelijk gebouw. Zelfs de Bijenkorf of een autoshowroom vallen hieronder.

De wetgever heeft voor huurprijsaanpassing een regeling in de wet geschreven, waarvan de verhuurder in het contract niet mag afwijken, tenzij de afwijking in het voordeel van u als huurder is. Deze procedure loopt schematisch als volgt.

  1. Na afloop van een huurperiode van 5 jaar (of langer als een langere periode is overeengekomen), kunt u een huurprijsaanpassing vragen.
  2. U overlegt dan eerst met uw verhuurder over een huurprijs en ingangsdatum. Komt u er gezamenlijk uit, dan legt u dit schriftelijk vast en hoeft u de volgende stappen niet te nemen.
  3. Leidt dat overleg tot niets, dan kunt zowel u als de verhuurder een huurprijsadvies vragen aan een deskundige makelaar.
  4. U overlegt samen met de verhuurder over een te benoemen deskundige. Wordt u het niet eens met uw verhuurder, dan kunt u de rechter vragen een deskundige aan te wijzen.
  5. De deskundige adviseert op grond van wettelijke criteria.
  6. U overlegt weer met de verhuurder. Worden u en uw verhuurder het eens, dan legt u dit schriftelijk vast en hoeft u de volgende stap niet te nemen.
  7. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs te bepalen.

Geen zware eisen aan overleg met uw verhuurder

U kunt het zich niet permitteren een stap over te slaan. Zonder voorafgaand overleg mogen stap 4 en 7 niet worden gezet. De rechter zal de zaak dan niet beoordelen. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad heeft dat op 4 oktober jl. bevestigd. Overigens worden niet al te zware eisen gesteld aan het voorafgaande overleg. Er moet in ieder geval een serieuze poging zijn gedaan. Een voorstel en afwijzing volstaan. Ook het niet tijdig reageren op een voorstel volstaat.

Wacht niet te lang met overleg over huurprijsaanpassing

Het verdient aanbeveling de vaart erin te houden. De huurprijsaanpassing zal pas ingaan vanaf de datum die u met uw verhuurder overeenkomt of de datum waarop de rechter wordt ingeschakeld (stap 4 of 7).

Als u het eens bent over een deskundige makelaar, loont het om direct een ingangsdatum voor de huurprijs af te stemmen. De deskundige adviseert op grond van huurprijzen van vergelijkbare panden die de laatste vijf jaar zijn aangehuurd. Dat betekent dat nu pas het effect van de crisis in de huurprijzen gaat doorwegen.

Ik adviseer altijd zes maanden voor het aflopen van een huurperiode de huurprijsdiscussie te agenderen, zodat u genoeg tijd heeft om te overleggen en onderhandelen zonder dat uw rechten met betrekking tot de ingangsdatum in het gedrang komen.

Schuif de onderhandelingen niet op de lang baan, als u belang heeft bij huurverlaging. Verhuurders zijn vaak erg bedreven in het op de lange baan schuiven van de onderhandelingen. Tijd vliegt!

Huurt u overige bedrijfsruimte?

Hiervoor is niets geregeld in de wet. Hier gelden de regels van het contract. Vaak worden huurprijzen onder druk van een (aangekondigde) huuropzegging herzien. Dreig wel met opzeggen ruim voordat de opzegtermijn verstrijkt. Dan heeft u namelijk nog tijd om te onderhandelen over een nieuwe huurprijs, zonder dat een opzegging moet worden gedaan. Een huuropzegging is immers niet meer terug te draaien.

Meer informatie

Wilt u meer weten over huurprijsaanpassingen of over huurcontracten in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of een van de andere huurrechtspecialisten.