Hokamo B.V. staat bekend als de groothandel in elektriciteitskabels en toebehoren. Nedkab B.V. ontwerpt en ontwikkelt kabels en aanverwante producten. Cabsol B.V. legt zich toe op een breed scala van kabelproducten. Op het moment dat de mensen achter Hokamo, Jacques Enthoven en Arno van Rijswijk, een samenwerking van deze drie bedrijven voor ogen zagen, schakelden zij Matthy van Paridon in, fusiespecialist en managing partner bij RWV Advocaten.

Drie vliegen in 1 klap

“Aangezien ik met Matthy en zijn mensen bij een eerdere overname heel intens en plezierig heb samen gewerkt, was het voor ons vanzelfsprekend om hem ook hierbij te betrekken”, aldus Jacques Enthoven.

“Matthy realiseert zich heel goed wat hij en zijn collegae kunnen. Minstens zo belangrijk is dat hij weet wie we moesten inschakelen voor de financiële en fiscale begeleiding. Het structureren van de samenwerking, rekening houdend met drie verschillende bedrijven met ieder zijn eigen DNA, heeft de nodige voeten in de aarde gehad”, vertelt Arno. "Na het tot stand brengen van de deal bleek dat we díe vorm hebben gevonden waarin we ons allemaal happy voelen. Wij zijn Matthy en fiscaal adviseur Kees Quak daarvoor super erkentelijk”.

Financiering, Fusie, Overname

Strategische en financiële redenen kunnen ten grondslag worden gelegd aan welke samenwerkingsvorm dan ook. Het realiseren verdient vanaf het vroegste moment zorgvuldige aansturing en planning, zeker als je met meerdere partijen te maken hebt. RWV Advocaten heeft daarvoor de mensen en de contacten.