Wie verlangt daar nou niet naar: door te mogen werken na je 65e? De wetgever vindt dat ook een goed idee. Per 1 januari 2016 geldt de wet ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd‘. Doel: het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van een arbeidsovereenkomst (of ambtelijke aanstelling) te faciliteren. Op welke wijze wordt dat voor werkgevers en werknemers vergemakkelijkt? Ik benoem hierna een drietal in het oog springende maatregelen.

Kortere loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt beperkt tot (maximaal) 6 weken. Let op: vooralsnog regelt het overgangsrecht dat die verplichting gedurende 13 weken geldt. Dat overgangsrecht is ruim twee jaar van toepassing. Pas daarna wordt de periode teruggebracht naar 6 weken.

Minder zware re-integratie verplichtingen en minder ontslagbescherming bij ziekte

Op de werkgever en arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde werknemer rusten minder zware re-integratieverplichtingen en het ontslagverbod tijdens ziekte geldt voor nog maar 6 weken. Maar volgens het overgangsrecht – zie hierboven – geldt die ontslagbescherming gedurende 13 weken en duurt het nog minstens twee jaar tot die bescherming wordt teruggebracht naar 6 weken. Maar altijd nog beduidend minder dan de 104 weken die voor de jongere zieke werknemer gelden.

Verdringing jonge werknemers

Bestaat straks het risico dat de oudere werknemer als een ‘ koekoeksjong ‘ een jongere werknemer uit het ‘ nest ‘ gaat verdringen? De vakbeweging is daar wel beducht voor, reden waarom de wet na twee jaar zal worden geëvalueerd.

Meer informatie?

Het vorenstaande is slechts een zeer beknopte samenvatting op hoofdlijnen van de nieuwe wet die per 1 januari 2016 in werking zal treden. Wilt u meer weten? De arbeidsrechtadvocaten zullen u graag adviseren over de details van de nieuwe wet en de wijze waarop u die in de praktijk kunt gaan toepassen.

Oorspronkelijke auteur: Pim Sluiter, sinds 1 oktober 2017 met pensioen.