Bron: KOV Magazine | jaargang 49 | nummer 3 | najaar 2018. 

Als een werknemer door ziekte niet kan werken, heeft hij twee jaar lang recht op doorbetaling van loon. Hoe hoog dat loon is, volgt uit de arbeidsovereenkomst, cao of andere regeling, of uit de praktijk. Het gaat in ieder geval om 70% van het normale loon. 

Tegen het einde van een periode van twee jaar vraagt de werknemer WIA aan. Als het UWV vindt dat de werkgever onvoldoende aan de re-integratie heeft gedaan, kan tot maximaal een jaar extra loondoorbetaling worden opgelegd. Het UWV bekijkt aan de hand van de verdiencapaciteit van de werknemer of deze al dan niet een WIA-uitkering krijgt. Het gaat er daarbij om wat de werknemer nog kan en wat daarmee in het eigen, of in een ander passend werk verdiend kan worden. Is dat nul, dan is de werknemer volledig arbeidsongeschikt. Is dat het geldende loon, dan is de werknemer geheel arbeidsgeschikt. Uiteraard zitten daar vele variaties tussen.