Goed nieuws! Per 1 juli 2013 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd die het voor u als vastgoedeigenaar nog aantrekkelijker maakt om uw leegstaande panden tijdelijk via de Leegstandswet te verhuren.

Het voordeel van verhuren op basis van de Leegstandswet is dat de normale huurbeschermingsregels niet gelden. Dit betekent dat de huurder geen huurbescherming heeft bij beëindiging van de huurovereenkomst. Er zijn echter wel voorwaarden waar u aan moet voldoen, wil u een vergunning op basis van de Leegstandswet krijgen. De Leegstandswet is bedoeld voor de volgende type woonruimte:

  • Woonruimte in een gebouw
  • Woonruimte in een te koop staande woning
  • Woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden.

Kantoorpanden verhuren als woonruimte

Met ingang van 1 juli 2013 is de termijn voor het verhuren van woonruimte in leegstaande gebouwen zoals bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen of scholen verlengd naar maximaal 10 jaar. Door deze verlenging van 5 naar 10 jaar, loont het voor u als vastgoedeigenaar om bijvoorbeeld kantoorruimte om te bouwen naar woonruimte, nu u de investering gemakkelijker kunt terugverdienen in 10 jaar. Wanneer de gemeente een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan afgeeft, wordt de vergunning in één keer voor de hele duur van de ontheffing verleend.

Verhuren van te koop staande woningen

Wilt u uw leegstaande woning verhuren, dan kunt u een vergunning krijgen wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:

  • In geval van een nieuwbouwwoning dient de woning nooit bewoond te zijn geweest.
  • In geval van een bestaande woning dient de woning in de 12 maanden voordat deze is komen leeg te staan door u als eigenaar bewoond te zijn geweest of,
  • In de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) te zijn verhuurd.

Per 1 juli 2013 is de duur, waarvoor de vergunning kan worden verleend, verlengd naar maximaal 5 jaar. De gemeenten mogen daarnaast aan de tijdelijke verhuur geen aanvullende eisen stellen in bijvoorbeeld gemeentelijke verordeningen wanneer deze niet in de Leegstandswet zijn opgenomen.

Let op: u mag als particuliere vastgoedeigenaren niet meer dan 2 te koop staande woningen tegelijkertijd verhuren.

Woonruimte in afwachting van sloop of renovatie

De termijn voor het verlenen van een vergunning van sloop- en renovatiewoningen is gewijzigd van 5 jaar naar maximaal 7 jaar. Door het huidige economische klimaat bleek dat de eerdere termijn van 5 jaar vaak niet werd gehaald en deze woningen dan alsnog leegstonden. Deze verlenging biedt hier (mogelijk) een oplossing voor.

Een vergunning en dan?

Op het moment dat u een vergunning hebt verkregen, kunt u gedurende de looptijd van de vergunning een huurovereenkomst sluiten. Het is van belang dat de huurovereenkomst voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Leegstandswet. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat de huurovereenkomst als een reguliere huurovereenkomst wordt gezien met huurbescherming als gevolg.

Let bij het opstellen van een huurovereenkomst op het volgende:

  • Neem in de huurovereenkomst op dat het om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet gaat.
  • Vermeld de einddatum van de vergunning. De huurovereenkomst stopt automatisch wanneer de vergunning is verlopen.
  • U dient de huurovereenkomst voor minimaal 6 maanden aan te gaan
  • De opzegtermijn voor de huurder mag niet langer dan een maand zijn. Voor u als verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.

Met ingang van 1 juli 2013 is het niet meer de gemeente die de huurprijs vaststelt, maar u mag dit als eigenaar zelf bepalen. Hierdoor kunt u kostendekkend verhuren.

De gewijzigde leegstandswet biedt meer mogelijkheden

De wijzigingen die per 1 juli 2013 in werking zijn getreden, bieden zeker meer mogelijkheden voor u als vastgoedeigenaar om uw leegstaande panden te verhuren. Het is echter wel van groot belang dat u de regels volgt die hiervoor gelden.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan toestemming van uw hypotheekverstrekker in geval van tijdelijke verhuur en de gevolgen hiervan voor uw hypotheekrenteaftrek.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de Leegstandswet of vragen in het algemeen over het verhuren van uw woning of kantoorpand, neem gerust contact op met mij of één van mijn collega’s.

Oorspronkelijk auteur: mr. Hélène de Jongh (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten sinds augustus 2014)