Een man een man, een woord een woord. Of toch niet? Mondelinge afspraken gelden net zo goed als schriftelijke afspraken, maar worden nog wel eens ontkend of ‘anders’ onthouden. Zelfs een afspraak op de e-mail kan onduidelijk of onvolledig zijn. Zijn de belangen groot, dan kan een contract uitkomst bieden.

Zorg ervoor dat alle partijen het contract ook echt ondertekenen…

Meestal wordt over de inhoud van een contract nog wel even onderhandeld. In de tussentijd verschijnen er diverse conceptversies en jaren later kan het nog wel eens de vraag zijn over welke versie overeenstemming is geweest – en soms zelfs of er op enig moment überhaupt wel sprake van overeenstemming is geweest. Dus is het van belang dat alle partijen het contract ook ondertekenen.

…en liefst iedere pagina, zeker bij een kort contract!

Maar wat nu als uw contractspartij op een later moment ontkent dat dit zijn of haar handtekening was? Of dat het wel zijn of haar handtekening was, maar dat de niet-geparafeerde pagina’s later aan de overeenkomst zijn toegevoegd?

Handtekeningonderzoek verschaft niet altijd duidelijkheid

Meestal volgt er dan een handtekeningonderzoek door een forensisch expert, maar ook die kan niet altijd uitsluitsel bieden.

Ontkenning hoeft niet te worden toegelicht

Onlangs mocht de Hoge Raad hierover oordelen. De (ontevreden) klanten van een aannemer stelden dat de handtekening op een meerwerkoverzicht niet van hen was. Hoewel zij dit verder op geen enkele wijze onderbouwden, oordeelde de Hoge Raad dat dit overzicht de aannemer geen bewijs bood voor zijn stelling dat de klanten met het meerwerk akkoord waren.

En wie stelt dat een akte 'vals'is, moet dat ook bewijzen

In een ander geval stelde een onderneming dat er op basis van een (twee pagina’s tellende en) ondertekende overeenkomst van geldlening een bedrag ad EUR 150.000 was uitgeleend en dit moest worden terugbetaald. De ‘leningnemer’ betwistte dat, stellende dat het weliswaar zijn handtekening was, maar dat het bijbehorende handtekeningblad deel zou uitmaken van een andere overeenkomst. De Hoge Raad ging daar niet in mee: de partij die ‘valsheid’ van de inhoud van de akte stelt, moet dat bewijzen – en deze stelling was daartoe niet voldoende. Bovendien is (al) sprake van een akte in de zin van artikel 156 Rechtsvordering als (slechts) de laatste pagina is ondertekend.

Frisse blik van een juridisch expert nodig?

Graag begeleiden wij u, ook bij het opstellen en beoordelen van contracten. Neem daarover gerust contact met ons op. Zodat u als ondernemer zo snel mogelijk weer gewoon kunt doen wat u het beste doet: ondernemen.