Wat is een VOF ook alweer?

Een VOF, Vennootschap Onder Firma, is een personenvennootschap. Oftewel meerdere personen werken onder gezamenlijke naam samen en voeren een gezamenlijke onderneming. Anders dan bijvoorbeeld bij een B.V. (Besloten Vennootschap) zijn de vennoten met hun persoonlijk vermogen gebonden. Naast de VOF kunnen vennoten in privé worden aangesproken.

Kunnen privé-schuldeisers bij het VOF vermogen?

Hoe zit dit andersom? Kunnen privé-schuldeisers zich verhalen op de VOF? Nee, niet voor zover het tot het afgescheiden vermogen van de VOF behoort. Dit afgescheiden vermogen dient als verhaalsobject voor de schuldeisers van de VOF.

Onroerende zaak inbrengen in een VOF

De Hoge Raad heeft op 2 juni 2017 een uitspraak gewezen over een privé-schuldeiser van één van de vennoten die zich verhaalde op een onroerende zaak die in een VOF was ingebracht. De Hoge Raad oordeelde dat nu de onroerende zaak was ingebracht in de VOF deze onroerende zaak een gebonden gemeenschap vormt, bestemd om te worden aangewend tot het bereiken van het doel van de VOF. Daarmee behoort de onroerende zaak tot het afgescheiden vermogen van de VOF en kunnen privé-schuldeisers van een vennoot geen verhaal nemen op deze onroerende zaak.

Bedrijfspand in VOF geen partij voor privé-schuldeisers

Oftewel: is een bedrijfspand ingebracht in een VOF en wordt vanuit dat bedrijfspand de onderneming van de VOF gevoerd, dan kan een privé-schuldeiser van een vennoot geen beslag leggen op het bedrijfspand.

Ook een VOF beginnen?

Heeft u te maken met een VOF of wilt u er een aangaan? Neem contact met mij op of met een van mijn collega’s van onze sectie Ondernemingsrecht.