Laatst werd ik gebeld door een cliënt die zich afvroeg of hij een wederpartij failliet kon laten verklaren, indien geen andere partij wilde meewerken aan de faillissementsaanvraag. Goede vraag uiteraard en dit was niet de eerste keer dat mij die vraag werd gesteld. Hoogste tijd dus voor wat uitleg over de steunvordering.

Eis faillietverklaring: meerdere schuldeisers

Laat ik beginnen met de eis die de wet stelt om een schuldenaar failliet te kunnen verklaren: een schuldenaar moet verkeren in een toestand opgehouden te hebben met betalen. Bovendien is het noodzakelijk dat er meer dan één schuldeiser is. Deze tweede schuld kan bijvoorbeeld een hypotheekschuld of een belastingschuld zijn. Dit geldt ook als de schuldenaar geen activiteiten ontplooit, het duidelijk is dat deze geen activiteiten meer gaat ontplooien en er één schuldeiser is met een zeer omvangrijke vordering.

De ratio hiervan is dat in faillissement een curator wordt aangesteld om de activa te verdelen over de verschillende schuldeisers. Bent u de enige schuldeiser, dan speelt dit niet, ook niet als u meerdere vorderingen heeft. Er is immers niets te verdelen. U dient in dat geval een ‘normale’ procedure te voeren, al dan niet gevolgd door beslaglegging.

Steunvordering en eisen daaraan

De vordering van de andere schuldeiser(s) naast uw vordering wordt een ‘steunvordering’ genoemd. U dient als schuldeiser aannemelijk te maken dat er een steunvordering is. Daarbij geldt het volgende:

  • De omvang van de steunvordering is niet van belang;
  • Het begrip ‘betalen’ dient ruim te worden opgevat, het gaat om het voldoen aan een verbintenis;
  • De vordering hoeft dus niet te bestaan uit een geldvordering;
  • De steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn – slechts de hoofdvordering behoeft opeisbaar te zijn
  • Het is niet van belang of de betreffende schuldeiser ook een faillissement wil. Het doet zelfs niet terzake of die derde schuldeiser belang heeft bij een faillissement.

Conclusie: maak aannemelijk dat er steunvorderingen zijn

Dient u een faillissementsverzoek in tegen uw schuldenaar, dan dient u slechts aannemelijk te maken dat deze, naast uw eigen vordering(en), één of meerdere vorderingen van een ander niet voldoet. Niet meer, niet minder.

Vindt u het ondanks mijn uitleg lastig om een schuldenaar, die uw rekeningen onbetaald laat, failliet te laten verklaren? Neem gerust contact op met mij of één van mijn andere  collega’s van insolventie- en ondernemingsrecht. Wij helpen u graag verder.