Niet alleen mensen, maar ook ondernemingen zijn vatbaar voor het coronavirus. Het virus heeft grote gevolgen voor de economie en voor veel ondernemingen. Zo was het eerste coronavirus-faillissement vorige week al een feit. Gelukkig heeft de overheid een aantal mogelijkheden geboden. Maar toch is het nu de vraag voor hoeveel ondernemingen het coronavirus het (laatste) zetje richting faillissement zal worden. Beschikt u over een eenmanszaak of maakt u deel uit van een vennootschap onder firma (vof), dan loopt u extra risico. Volgt faillissement, dan omvat dit ook uw privévermogen en wellicht ook het privévermogen van uw echtgeno(o)t(e).

Ondernemers zijn veelal zeer optimistisch en soms zelf opportunistisch en kijken ook in deze tijden naar kansen, zoals extra financieringsmogelijkheden. Maar zorg ook voor een plan B. In dat kader raden wij veel ondernemers aan om nu zo snel mogelijk hun eenmanszaak of vof om te zetten naar (‘in te brengen in’) een BV. De fiscale gevolgen kunnen zelfs met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 verzorgd worden, op voorwaarde dat u vóór 1 april 2020 aangetekend via een zogenaamd 'geleideformulier’ een intentieverklaring naar de Belastingdienst stuurt. 

Faillissement eenmanszaak of vof tegenover faillissement BV

Ook in het geval van een BV is een faillissement uiteraard vervelend, maar treft dit in principe alleen het afgescheiden vermogen van de BV.

Voor een eenmanszaak of een vof – met privépersonen of eenmanszaken als vennoten – is dit anders. In een eenmanszaak en vof is geen sprake van een afgescheiden vermogen. Dit betekent dat een faillissement van uw eenmanszaak of een vof ook het faillissement veroorzaakt van u als privépersoon en de overige privépersonen – en vaak ook dat van uw partner. Het faillissement geldt dus ook voor uw privévermogen, waaronder bijvoorbeeld uw koophuis en auto.

Gaat een BV daarentegen failliet, dan valt het privévermogen van de bestuurder niet in het faillissement en valt slechts het bedrijfsvermogen onder het faillissementsbeslag. In dat geval is de bestuurder van de BV dus, in principe, niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Zelf ben ik ook faillissementscurator en als een in de kern gezonde BV door het omzetverlies, met de doorlopende kosten van deze maanden als gevolg van de coronacrisis failleert, dan zal ik niet snel tot de conclusie van bestuurdersaansprakelijkheid komen.

Wilde u in eerste instantie profiteren van de fiscale voordelen die een eenmanszaak en vof de eerste jaren biedt, dan kan het nu verstandig zijn om te redden wat er te redden valt en daarnaast – zo spoedig mogelijk – uw onderneming om te zetten naar een BV.

Wat kan en moet er worden overgezet?

Bij het omzetten van een eenmanszaak of vof naar een BV moet er om te beginnen het volgende gebeuren:

1. Stuur de Belastingdienst bij voorkeur vóór 1 april 2020 aangetekend via een ‘geleideformulier’ een intentieverklaring dat u de eenmanszaak of vof in de BV in wil brengen. Vergeet na daadwerkelijke omzetting (‘inbreng’) ook niet om dat bij de Belastingdienst te melden.

2. Vanzelfsprekend moet er bij de notaris een BV worden opgericht.

3. Handig is ook een Holding op te richten, die op basis van een managementovereenkomst facturen stuurt aan de werkmaatschappij.

4. U treedt in loondienst bij de Holding.

5. De notaris regelt veelal de inschrijvingen in het Handelsregister van de KvK en de bankrekeningen.

6. Daarna dienen lopende contracten van de eenmanszaak of vof te worden overgezet op naam van de BV. Kunt u niet per direct opzeggen met de eenmanszaak/vof en u aanmelden met de BV – zoals bij softwareleveranciers vaak kan –, bedenk dan dat uw contractspartij met contractsoverneming in moet stemmen. Uw verhuurder, leasemaatschappij en verzekeraar zullen hier vast niet allemaal ‘zomaar’ mee instemmen, want ook zij weten dat ze bij een BV geen toegang hebben tot uw privévermogen en dus minder zekerheid hebben dan bij een eenmanszaak of vof. Dat zal ook gelden voor uw financier, die u bij overzetting vermoedelijk zal vragen om in privé ‘mee te tekenen’. Ook uw schuldeiser zal vermoedelijk niet vrijwillig meewerken. En wat te denken van uw werknemers en/of ZZP-krachten? Bij tijdelijke werknemers en krachten met een nul-urencontract is dit vaak gemakkelijker dan bij werknemers die vast in dienst zijn. 

De volledige boodschappenlijst voor een geslaagde reddingsactie?

Het recept voor een succesvolle omzetting van een eenmanszaak of vof naar een BV kent feitelijk drie hoofdingrediënten:

  • Handel zo snel mogelijk;
  • Zorg voor de benodigde liquide middelen, want er is assistentie van notaris, jurist en accountant nodig;
  • Blijf in gesprek met alle contractspartijen, zodat er wederzijds praktisch wordt geschakeld.

Vragen over het omzetten van uw onderneming naar een BV?

Graag nemen wij het voortouw bij een dergelijke operatie. Wij hebben veel ervaring met het redden van of verzorgen van een zachte landing voor bedrijven in moeilijkheden en pakken daarbij desgewenst de regie in het contact met de accountant, bedrijfsadviseur, notaris en/of fiscalist.

Wij verzorgen kortom een plan B. Zodat u iets rustiger kan slapen en zich vooral kan richten op het (financieel) draaiend houden van uw onderneming.

Heeft uw eenmanszaak of vof als gevolg van het coronavirus te kampen met financiële problemen en vraagt u zich af hoe u uw onderneming het best kunt omzetten naar een BV? Neem dan contact op met ons of met de Coronavirus Helpdesk. Wij helpen u graag verder.