Bron: KOV Maandbericht, april 2013.

En weer werd een richtlijn van het Europees Parlement in de Nederlandse wet opgenomen. Op 16 maart 2013. Welke? Die betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Oh, die! Maar.... waar gaat het eigenlijk om? In ieder geval om een handelsovereenkomst. De wet (artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) verstaat daar een overeenkomst onder die tussen twee of meer partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is gesloten.