De WHOA (wet homologatie onderhands akkoord) biedt u als ondernemer in financieel zwaar weer de mogelijkheid om aan uw schuldeisers een akkoord aan te bieden waarbij zij genoegen dienen te nemen met betaling van een deel van hun vorderingen. Hiermee kunt u een faillissement voorkomen. Als u van de WHOA gebruik wenst te maken, dan dient u een keuze te maken tussen twee soorten procedures waarbinnen het akkoord tot stand kan komen: de besloten en de openbare procedure.

Waarom kiezen voor de WHOA?

De WHOA kan interessant zijn voor de schuldeisers als dit betekent dat zij meer ontvangen dan zij in faillissement zouden krijgen. Zonder deze nieuwe faillissementswet kan een akkoord slechts slagen met instemming van alle crediteuren. De WHOA geeft de mogelijkheid om minderheden van tegenstribbelende crediteuren toch te dwingen mee te gaan in het akkoordvoorstel. Verder geeft het mogelijkheden om bepaalde overeenkomsten tussentijd te beëindigen. 

Wat is het verschil tussen een openbare en een gesloten WHOA procedure?

Als u dus van de WHOA gebruik wenst te maken, dient u een keuze te maken tussen een openbare en een gesloten procedure.

Kiest u voor de openbare procedure, dan dient u de akkoordprocedure voor derden bekend te maken in het insolventieregister, het handelsregister van de KvK en de Staatscourant..

Bij een besloten procedure wordt niet publiek gemaakt dat een akkoord wordt voorbereid. De verzoeken aan de rechter vinden dan in de raadkamer achter gesloten deuren plaats. Een dergelijke procedure blijft dus buiten de publiciteit en is bijvoorbeeld een passende mogelijkheid als slechts een beperkt, overzichtelijk en bekend deel van de schuldeisers en/of aandeelhouders in een WHOA procedure betrokken moet worden.  

Heeft u een internationale onderneming? Geef de voorkeur aan een openbare WHOA procedure

Heeft u een onderneming die in de EU opereert, dan kunt u het beste kiezen voor een openbare procedure. Bij een openbare procedure worden de beslissingen in een WHOA procedure op grond van EU recht (de Insolventieverordening) namelijk automatisch erkend in andere EU landen (behalve Denemarken, dit land heeft – zoals wel vaker – een uitzonderingspositie bedongen).

Bij een besloten procedure is niet zo maar sprake van erkenning en moet per lidstaat uitgezocht worden of het betreffende land dergelijke beslissingen erkent.    

Publicatie bij openbare WHOA procedure

Als u kiest voor een openbare WHOA procedure, dan wordt dit gepubliceerd in:

  • het centraal insolventieregister op rechtspraak.nl,
  • het Handelsregister van de KvK en
  • de Staatscourant.

U kunt het eerstgenoemde register vinden op https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/whoa.aspx

Publicatie vindt plaats zodra een rechter een eerste beslissing heeft genomen om een onderhands openbaar akkoord te homologeren. Het gaat hierbij niet om publicatie van de beslissing zelf, maar om bepaalde gegevens. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

  • de datum van de opening van de procedure
  • de rechter die de procedure opent en het nummer van de zaak
  • de gegevens over de schuldenaar zelf

Het register geldt niet voor besloten procedures. 

Switchen tussen een openbare en gesloten WHOA procedure is niet mogelijk

Zodra de rechter zich voor het eerst gebogen heeft over uw WHOA-verzoek, kunt u  niet meer van een besloten procedure een openbare procedure maken. Het is dus zeer van belang om van te voren een afgewogen keuze te maken. 

Download whitepaper WHOA

In het whitepaper WHOA leggen we uit wat er ten opzichte van de huidige situatie veranderd is en wat de nieuwe wet precies inhoudt. In het whitepaper gaan we onder andere in op:

  • de WHOA in het algemeen,
  • de procedure,
  • de taken en bevoegdheden van de schuldenaar, herstructureringsdeskundige en observator, en
  • welke speciale bepalingen de slagingskans van de WHOA bevorderen.
Download whitepaper

Neemt u voor vragen over de WHOA gerust contact op met ons

Heeft u nog vragen over de WHOA? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mij, Martijn Hoving of een van onze andere insolventierechtadvocaten.