“Ondernemer ontsnapt aan corona-faillissement dankzij nieuwe wet”Dit is de kop van een artikel in het Financieel Dagblad van 23 februari jl. De nieuwe wet waar het artikel op doelt, is de Wet Homologatie Onderhandse Akkoord (WHOA). Dit is niet zo zeer een geheel nieuwe wet, maar een aanpassing van de faillissementswet waarmee ondernemingen in betalingsproblemen kunnen herstructureren om zo een faillissement te voorkomen. Het artikel verwijst naar de eerste succesvol afgeronde WHOA procedure. Met behulp van de WHOA kon een ondernemer in de evenementenbranche een onoverbrugbare schuld van ca. € 1,5 miljoen terugbrengen tot een behapbaar bedrag. De onderneming heeft met dit geslaagde akkoord een toekomst gekregen.

De onderneming betrof een lichtinstallatiebedrijf dat in 2019 een omzet van bijna 5 miljoen euro boekte. Tot vorig jaar telde het bedrijf 25 werknemers en had diverse grote en gerenommeerde klanten. In 2020 werd de onderneming keihard getroffen door de coronacrisis. De omzet implodeerde doordat klanten hun evenementen uitstelden of schrapten. De ondernemer is daarop het gesprek aangegaan met zijn schuldeisers over een oplossing, waarbij de onderneming een klein deel van de schulden zou betalen. Een paar schuldeisers weigerden echter hier mee akkoord te gaan. Om die minderheid te dwingen toch akkoord te gaan, stapte het bedrijf naar de rechter. Dit kon met de nieuwe wet, de WHOA.

Hoe werkt de WHOA?

De WHOA opent de mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. Kort samengevat: het opent de mogelijkheid voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert om aan de schuldeisers een akkoord aan te bieden waarbij deze genoegen dienen te nemen met betaling van een deel van hun vorderingen. Een dergelijk akkoord kan interessant zijn voor de schuldeisers als dit betekent dat zij meer ontvangen dan zij in faillissement zouden krijgen. Zonder deze nieuwe wet kon een dergelijk akkoord slechts slagen met instemming van alle crediteuren. De WHOA geeft de mogelijkheid om minderheden van tegenstribbelende crediteuren toch te dwingen mee te gaan in het akkoordvoorstel. Verder geeft het mogelijkheden om bepaalde overeenkomsten tussentijd te beëindigen.  

De WHOA en de TOA

Mijn collega Martijn Hoving heeft uitgebreid over de WHOA geschreven (Artikel WHOA deel 1 en Artikel WHOA deel 2). En vorige maand wees hij in zijn artikel naar de huidige corona omstandigheden en de mogelijkheden die deze wet en andere steunmaatregelen zoals het TOA krediet (Time Out Arrangement) bieden.

In dit artikel over het TOA krediet stipte Martijn Hoving aan dat ondanks de huidige barre ‘corona-tijden’ tot op heden relatief weinig gebruik gemaakt wordt van de WHOA regeling. Vermoedelijk zijn de mogelijkheden die de wet biedt, nog onvoldoende bekend in de markt. Daarom wijs ik u graag op ons whitepaper en webinar waarin wij u bijpraten over de wetswijzigingen die het wetsvoorstel met zich meebrengt en wat de WHOA precies inhoudt.

Download whitepaper WHOA

In het whitepaper WHOA leggen we uit wat er ten opzichte van de huidige situatie veranderd is en wat de nieuwe wet precies inhoudt. In het whitepaper gaan we onder andere in op:

  • de WHOA in het algemeen,
  • de procedure,
  • de taken en bevoegdheden van de schuldenaar, herstructureringsdeskundige en observator, en
  • welke speciale bepalingen de slagingskans van de WHOA bevorderen.
Download whitepaper

webinar whoa

Tijdens dit webinar praat ik u samen met Martijn Hoving bij over de wijzigingen die het wetsvoorstel met zich meebrengt.  

Neemt u voor vragen over de WHOA gerust contact op met ons

Heeft u nog vragen over de WHOA? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mij, Martijn Hoving of een van onze andere insolventierechtadvocaten.