De permanente paviljoens in Noordwijk hebben in de winter van 2011 enkele angstige momenten meegemaakt toen de hoge golven tot aan de rand van de paviljoens de aanwezige zandwering wegsloegen. Gelukkig zijn er geen rampen gebeurd. Maar komt de dreiging nu alleen vanuit zee of is er ook een dreiging vanuit de gemeente?

Schade als gevolg van overheidsmaatregelen

Vlak bij onze Noordwijkse vestiging zijn het Noordwijkse strand en de strandpaviljoens op de schop genomen en is een sterkere zeewering (dijk in duin geheten) aangebracht. De strandpaviljoens moesten daarvoor verplaatst worden, waren lange tijd buiten bedrijf en konden eventuele schade bij het Hoogheemraadschap verhalen. Op zich prima geregeld, echter de afwikkeling van de schade liet vaak lang op zich wachten. En er werd zelf in sommige gevallen geprocedeerd over de afwikkeling ervan!

Een mooi voorbeeld uit de praktijk

De Hoge Raad heeft in april 2012 een belangrijke uitspraak gedaan over de rechten die de strandpaviljoeneigenaren hebben op basis van hun huurovereenkomst met de gemeente. Het ging om een geval dat speelde op het Zuiderstrand in Scheveningen.

Een aldaar gevestigd strandpaviljoen was normaal gesproken bereikbaar via het strand en via 4 verschillende duinpaden. De gemeente had, als gevolg van werkzaamheden, 2 duinpaden afgesloten en had dit niet gecommuniceerd met het strandpaviljoen in kwestie. Ook niet toen in 2004 de huurovereenkomst werd verlengd en de huurprijs werd verhoogd!

Het strandpaviljoen leed als gevolg van de afsluiting aantoonbare schade en ging daarmee naar de rechter. De strandpaviljoenhouder stelde dat hij een vermindering van de huurprijs zou moeten krijgen, omdat er in zijn ogen sprake was van een “gebrek” met betrekking tot het huurgenot. Zowel de kantonrechter en het Gerechtshof (in hoger beroep) stelden de strandtent in het gelijk en die uitspraak werd later door de Hoge Raad, in een zogenaamde cassatieprocedure, bevestigd.

Zij waren allemaal van mening dat de schadeveroorzakende omstandigheid voor rekening en risico van de gemeente kwam en derhalve een huurvermindering op zijn plaats was. De tijdelijke slechte bereikbaarheid werd als inbreuk op het huurgenot gezien.

Alleen voor strandpaviljoenhouders?

Wat voor de strandpaviljoenhouder als huurder geldt, gaat natuurlijk ook op voor elke andere huurder. Een huurder mag verwachten dat er sprake is van ongestoord huurgenot en kan zijn verhuurder daarop aanspreken. Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat dit vrij ver kan gaan.

Meer informatie

Bent u huurder of verhuurder en heeft u vragen over dit artikel? Neemt u gerust contact met mij op.

Oorspronkelijk auteur: Hans Hinnen (sinds 1 juli 2016 niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)