De agrarische sector is volop in beweging. Bedrijven moeten keuzes maken: ga ik voor een niche (als bijvoorbeeld bio) of ga ik voor grote volumes tegen zo laag mogelijke kosten. Met name dit laatste betekent een verdere intensivering van kapitaal. De enige zekerheid over de toekomst, is dat deze onzeker is.

Overname van familiebedrijven

De meeste bedrijven in de agrarische sector zijn familiebedrijven. Opvolging blijft een heet hangijzer: wil de nieuwe generatie het familiebezit overnemen? Is dit te financieren? Hoeveel financiering is nog verantwoord? Hoe zal de waarde van de grond zich ontwikkelen?

Maak uw rol en positie als adviseur duidelijk voor alle betrokkenen

U treedt als adviseur vaak op voor meerdere – zo niet alle! – familieleden. Het is zaak u hier van bewust te zijn. De belangen van de betrokkenen kunnen immers tegengesteld zijn: de ouders willen hun pensioen uit de zaak ontvangen; zoon en dochter willen alles in de zaak laten zitten en nieuwe investeringen doen.

Met de huidige financieringspraktijken van de banken, zal vaak gevraagd worden dat de ouders voor de extra financieringen meetekenen. Om niet in een onmogelijke positie te komen en achteraf door alle betrokkenen scheef aangekeken te worden, is het zaak om uw rol en positie duidelijk te maken voor iedereen aan tafel. Zet de opdracht dus op schrift. Kies er bewust voor u te laten betalen door één partij en niet door de VOF. Voorkom dat u meerdere meesters dient.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kennen de branche en hebben veel ervaring met alle aspecten van het agrarisch recht. Verder zijn wij zeer ervaren in het bijstaan van bedrijven in moeilijkheden, in samenwerking met deskundige bedrijfsadviseurs en accountants zoals u. Heeft u vragen, neem gerust contact met mij op.