Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State een interessante uitspraak gedaan in een zaak over vakantieverhuur via Airbnb . Wat was er aan de hand in deze zaak? Een mevrouw in Amsterdam had haar woning voor een paar nachten verhuurd via Airbnb, maar had nagelaten om dit te melden bij de gemeente. De gemeente heeft vervolgens een boete van € 6.000,- opgelegd, omdat ze niet had voldaan aan de meldplicht, waar ze op grond van de plaatselijke Huisvestingsverordening wel toe verplicht was.

Raad van State: altijd een vergunning nodig voor vakantiehuur

De Raad van State zag dat echter anders en oordeelde dat op grond van artikel 21 Huisvestingswet er altijd een vergunning nodig is voor de vakantieverhuur. Dit had de vrouw niet, maar daar was ze niet voor beboet. Dus om formele redenen hoefde ze de boete niet te betalen.

De reden dat deze uitspraak stof doet opwaaien, is omdat de Raad van State in feite zegt dat alle vakantieverhuur illegaal is zonder vergunning en dat vrijstellingen (die in plaatselijke Huisvestingsverordeningen zijn opgenomen) in strijd zijn met de Huisvestingswet. Omdat het verlenen van vergunningen voor vakantieverhuur in de meeste gemeenten niet of nauwelijks geregeld is, is het gevolg dat de meeste verhuurders nu ‘ineens’ in overtreding blijken te zijn van de Huisvestingswet. 

Overheid wil al langer vakantieverhuur terugdringen

Deze uitspraak is goed nieuws voor gemeenten, zij kunnen nu vakantieverhuurders beboeten. Door de opkomst van organisaties als Airbnb, is het aantal woningen dat voor toeristen wordt verhuurd flink gestegen. Daarmee is echter ook het aantal klachten met betrekking tot overlast gestegen. Sommige gemeenten, zoals Amsterdam, zijn al jaren bezig om de vakantieverhuur terug te dringen. Ook hier in Leiden en de Duin- en Bollenstreek is aandacht voor vakantieverhuur. Zo heeft de gemeente Leiden een Huisvestingsverordening en werkt men in Noordwijk aan nieuw beleid in de vorm van vier richtlijnen die de toeristische verhuur moeten terugdringen. Ook op landelijk niveau wordt gewerkt aan het reguleren van vakantieverhuur. Eind november 2019 is er een wetsvoorstel, dat de Huisvestingswet zal aanpassen, ingediend bij de Tweede Kamer, de zogenaamde Wet toeristische verhuur woningen.   

Op dit moment: veel onduidelijkheid

Nu dit wetsvoorstel nog niet door de Tweede Kamer is behandeld, zorgt de uitspraak van de Raad van State voor onduidelijkheid . Er is nu een ongelukkige situatie ontstaan waarbij aan de ene kant vakantieverhuurders de Huisvestingswet overtreden en aan de andere kant de gemeenten in afwachting van nieuwe wetgeving allemaal verschillende regels hebben.  Welke consequentie dit voor de vakantieverhuur precies heeft, of er wel of niet wordt beboet, is dus nu afhankelijk van de gemeente waarin de woning zich bevindt. 

Meer weten over de huisvestingsverordening of Huisvestingswet?

Verhuurt u een woning, bijvoorbeeld via een site als Airbnb, aan toeristen en wilt u weten wat deze uitspraak concreet voor u betekent, neem dan contact op met mij of een van de overige vastgoed- of bestuursrechtspecialisten.