Eind 2014 schreef ik al eens een artikel over de vernietiging van borgtocht door de echtgenoot. In dit artikel legde ik uit dat een echtgenoot een borgtocht kan vernietigen als deze zonder zijn/haar toestemming is verstrekt. De belangrijkste uitzondering is dat dit niet geldt indien de borgtocht in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf is aangegaan. Maar wanneer is er sprake van normale uitoefening van het bedrijf?

Over dergelijke kwesties wordt veel geprocedeerd. Een uitspraak van de Hoge Raad van 18 december 2015 geeft meer duidelijkheid.

Overbruggingskrediet is niet ‘normale uitoefening van bedrijf’

De Hoge Raad maakt in haar uitspraak korte metten met het oordeel van het gerechtshof dat het aangaan van een overbruggingskrediet behoort tot de rechtshandelingen die in de normale uitoefening van het bedrijf plegen te worden verricht. Alhoewel het overeengekomen krediet mede ertoe strekte de onderneming in staat te stellen haar normale bedrijfsuitoefening nog gedurende de te overbruggen periode voort te zetten, maakt dit niet dat van een uitzonderlijke rechtshandeling geen sprake is (excuses voor de dubbele ontkenning, de formulering is van de Hoge Raad).

Van belang hierbij was dat het overbruggingskrediet tot doel had de onderneming in staat te stellen om op zeer korte termijn bij derden kapitaal aan te trekken. Zonder dit externe kapitaal was de beëindiging van de kredietrelatie met de ING - en daarmee het faillissement van de onderneming - aanstaande.

Check of een borgstelling door een echtgenoot kan worden vernietigd

Heeft u te maken met een borgstelling (als financier of heeft u zelf een borgstelling afgegeven)? Ga na of deze mogelijk door de echtgenoot vernietigd kan worden! Wilt u dat wij dit checken of heeft u andere vragen over dit onderwerp, aarzel niet om contact met mij op te nemen of met een van mijn collega’s.