Om er “perfect” uit te kunnen zien, wordt het steeds normaler om jezelf “mooier” te maken door plastische ingrepen. In de media zien we dit onderwerp ook steeds vaker voorbijkomen. In de vorm van foto’s, artikelen, maar ook programma’s zoals “De Kliniek” en “Plastisch Fantastisch”. Vaak heeft een plastische ingreep ook andere redenen. Denk aan het behandelen van brandwonden of een amputatie van ledematen. Plastische ingrepen zijn keuzes die iedereen voor zichzelf kan en mag maken, maar wie betaalt dan de rekening voor de afwezigheid van de werknemer op het werk?

Recht op loon bij ziekte

De hoofdregel is dat een werknemer recht op loon houdt als hij zijn werk niet kan verrichten vanwege ongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Een uitzondering hierop bestaat als de ziekte opzettelijk is veroorzaakt. Is dat het geval dan heeft de werknemer geen recht op loon.

Is de cosmetische ingreep medisch noodzakelijk of niet?

Wanneer een werknemer een cosmetische ingreep ondergaat, is de eerste stap om na te gaan of deze ingreep medisch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat de werknemer psychische of fysieke klachten heeft. Het is niet aan de werkgever om dit te bepalen, maar aan de bedrijfsarts.

Cosmetische ingreep wel medisch noodzakelijk: recht op loondoorbetaling tijdens ziekte

Is de cosmetische ingreep medisch noodzakelijk, dan is de werknemer ziek en dient u als werkgever het loon van de werknemer tijdens ziekte door te betalen. Dit geldt dan voor zowel de ingreep zelf als de herstelperiode die volgt.

Ingreep zonder medische indicatie en gebruikelijke herstelperiode: geen ziekteverzuim, maar vakantie of onbetaald verlof

Is de ingreep niet medisch noodzakelijk, dan volgt uit rechtspraak dat de werknemer niet ziek is op het moment van het ondergaan van de ingreep. Het gaat namelijk om een persoonlijke keuze van de werknemer om het uiterlijk te verfraaien. Dit moment komt voor rekening van de werknemer.

Na de ingreep volgt vaak een herstelperiode. Tijdens deze herstelperiode kan de werknemer niet werken als gevolg van zijn lichamelijke toestand. In principe is er dan volgens de wet sprake van ziekte zodat de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon, tenzij de ziekte is veroorzaakt door opzet van de werknemer.

Uit rechtspraak blijkt dat opzet aanwezig is als een werknemer zeker weet dat hij na de ingreep een bepaalde periode niet in staat zal zijn de bedongen arbeid te verrichten (de normale herstelperiode). Er is dan sprake van het zogenoemde zekerheidsbewustzijn van de werknemer dat hij door ziekte een bepaalde periode van herstel niet kan werken. Ook tijdens deze herstelperiode heeft de werknemer dus geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. De werknemer kan bijvoorbeeld een of meer vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

Let op bij medische complicaties wel ziekteverzuim

De situatie kan anders zijn wanneer er medische complicaties optreden waardoor het herstel van de werknemer langer duurt. In dat geval is er geen opzet van de werknemer en dient u als werkgever het loon tijdens ziekte wel te betalen.

Meer weten over loondoorbetaling tijdens ziekte?

Twijfelt u of uw werknemer recht heeft op loon? Neem gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten. Wij adviseren u graag.