MENU

WOZ-bezwaarschrift
26-10-2016

U heeft een WOZ-beschikking ontvangen en u wilt bezwaar maken. Wacht er niet te lang mee, u heeft maar zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Waar kunt u op letten bij een WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking stelt de waarde vast van de woning op 1 januari in het voorafgaande jaar. Dus als eigenaar van een woning ontvangt u begin 2017 een WOZ-beschikking met daarin de waarde van de woning op 1 januari 2016 (dat is de ‘waardepeildatum’). De waarde van uw woning is vastgesteld door naar de verkoop van vergelijkbare woningen te kijken rond die waardepeildatum van 1 januari 2016. U doet er daarom goed aan om de informatie over die vergelijkbare woningen op te vragen en te bekijken of die inderdaad vergelijkbaar met uw woning zijn. Denk daarbij onder andere aan: 

  • ligging 
  • oppervlakte
  • bouwjaar
  • onderhoud
  • uitbouw
  • erfpacht

Vanaf 1 oktober 2016 zijn alle WOZ-waarden openbaar. U kunt informatie krijgen op https://www.waarderingskamer.nl/ en https://www.wozwaardeloket.nl/

Vindt u de WOZ-waarde te hoog?

ls de WOZ-waarde te hoog, dan kunt u bewaar aantekenen. Als u bezwaar aantekent, betekent dit niet dat u niet hoeft te betalen. Vaak kunt u de gemeente om uitstel van betaling vragen, maar als het vervolgens niet lukt om de waarde verminderd te krijgen, bent u wettelijke rente verschuldigd. Als u in het gelijk wordt gesteld en u heeft teveel betaalt, dan krijgt u het teveel betaalde met wettelijke rente terug. Gezien de hoogte van de wettelijke rente, is het verstandiger eerst te betalen.

Hoe tekent u bezwaar aan tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking?

De precieze wijze van bezwaar aantekenen is per gemeente verschillend, maar de stappen die u moet doorlopen zijn hetzelfde. 

  1. Allereerst vraagt u uw eigen taxatierapport op (als dat niet automatisch bij de WOZ-beschikking zit)
  2. Vervolgens vraagt u de taxaties op van woningen die volgens u vergelijkbaar zijn
  3. Als blijkt dat er fouten zijn in uw waardebepaling, dan maakt u bezwaar. 

Bij veel gemeenten kan dit via het internet met gebruik van uw DigiD. U heeft zes weken om bezwaar te maken. Dit is een fatale termijn en die gaat ‘lopen’ vanaf de dag dat de beschikking aan u is verstuurd. Als uw gemeente geen digitale bezwaarmogelijkheid heeft, dan kunt u de modelbrief gebruiken. 

En dan verder?

De gemeente moet binnen 12 weken beslissen op uw bezwaarschrift. Doet de gemeente dat niet, schrijf de gemeente daarover aan (Geen reactie van de overheid? Gebruik het pressiemiddel van dwangsommen). Na het beoordelen van uw bezwaarschrift, neemt de gemeente een beslissing op bezwaar. Bent u het niet eens met die beslissing op bezwaar, dan kunt u naar de bestuursrechter. Ook hier heeft u zes weken de tijd voor. 

Vindt u het lastig om zelf bezwaar aan te tekenen en wilt u dat wij dit voor u doen, neem  gerust contact met mij op of een van de overige bestuursrechtspecialisten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Disclaimer

Dit model is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Concrete omstandigheden kunnen er toe leiden dat (delen van) de tekst van dit model niet geschikt is/zijn om zonder aanpassing te gebruiken.

Het gebruik van het model is voor eigen rekening en risico. Iedere aansprakelijkheid van RWV Advocaten voor enig gevolg in het gebruik van de tekst van het model is uitgesloten.

© 2022 RWV