MENU

Publicatie Linguaan: De Nederlandse taal in Vlaanderen: Europa dwingt Vlaanderen tot meer taaldiversiteit
10-07-2013

Bron: Linguaan, jaargang 24, #2, zomer 2013. Medio april heeft het Hof van Justitie EU vastgesteld dat het Vlaamse taaldecreet uit 1973, dat bepaalt dat 'sociale documenten' in Vlaanderen exclusief in de Nederlandse taal behoren te worden opgesteld, het beginsel van vrij verkeer van werknemers ongerechtvaardigd beperkt.

© 2022 RWV