MENU

Heemskerk Straatreiniging blijft winnaar van aanbesteding dankzij RWV
01-12-2016

Heemskerk Straatreiniging won de Europese openbare aanbesteding van de gemeente Katwijk (ZH) voor het schoon en onkruidvrij houden van de wegen in de gemeente. Echter een andere inschrijver vond de inschrijfsom van Heemskerk onrealistisch laag en meende dat de procedure was gemanipuleerd. De inschrijver stapte naar de rechter, maar kreeg nul op rekest.

Heemskerk winnaar aanbesteding, andere inschrijver vecht dit aan

In deze aanbestedingsprocedure gold het gunningscriterium de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’. Heemskerk Straatreiniging uit Noordwijkerhout, een onderdeel van de Meerlanden, kwam met de laagste inschrijfsom als winnaar uit de bus. Een andere inschrijver was het hier niet mee eens en dagvaardde de gemeente Katwijk. De inschrijver meende dat de inschrijfsom van Heemskerk dusdanig laag was dat deze onrealistisch zou zijn en Heemskerk daarmee de procedure had gemanipuleerd.

De inschrijver kreeg geen gelijk. Zowel de rechtbank (eerste aanleg) als het gerechtshof (hoger beroep) kwam tot het oordeel dat Heemskerk het werk kan en mag uitvoeren voor de prijs waarmee zij heeft ingeschreven.

Heemskerk: ‘Wij werden als inschrijver niet in de procedure gedagvaard. Toch wilden wij niet slechts vanaf de zijlijn meekijken en schakelden de aanbestedingsspecialisten Alexander Klein Hofmeijer en Lisanne Bergman (beiden niet meer werkzaam bij RWV Advocaten) in. Dankzij hen hebben wij ons in de procedure gevoegd en onze mening en visie laten gelden.

Wij voeren al jaren de schoonmaakwerkzaamheden binnen de gemeente Katwijk uit en weten daardoor goed op welke wijze wij dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Onze inschrijfsom is gebaseerd op de cijfers van de jaren daarvoor. Het verbaasde ons dan ook zeer dat een andere inschrijver van mening was dat wij met onze inschrijfsom de aanbestedingsprocedure probeerden te manipuleren.

Wij wisten wel dat onze inschrijfsom juist was, maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Dankzij de uitstekende kennis van Alexander en Lisanne is het ons gelukt om dat wel voor elkaar te krijgen.’

Aanbestedingsprocedures: hoe kunt u het beste inschrijven?

Het is, zoals hierboven duidelijk wordt, niet toegestaan om de inschrijving zo in te steken dat deze de beoordelingssystematiek beïnvloedt. Toch kunt u als inschrijver bewerkstelligen dat uw inschrijving een betere kans maakt door goed op te letten waar om wordt gevraagd in de bestekseisen.

Heeft u vragen over een aanbestedingsprocedure of heeft u een uitnodiging voor een aanbesteding ontvangen? Schakel de aanbestedingsspecialisten van RWV in een vroeg stadium in om de beste kans op de aanbesteding te maken.

Oorspronkelijke auteur: Lisanne Bergman (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2022 RWV