MENU
Second opinion

Second opinion

Rechtsbijstand is geen absolute wetenschap en blijft in alle gevallen mensenwerk. Het is daarom geen slecht idee om een second opinion te vragen wanneer u twijfelt over bijvoorbeeld de gemaakte afspraken. U vraagt zich bijvoorbeeld af of het advies, beoordeling of aanpak accuraat en deskundig is. Een second opinion door RWV Advocaten houdt een herbeoordeling van een juridisch dossier in. 

Haalbaarheid procedure of hoger beroep

U kunt een second opinion vragen over de haalbaarheid van een procedure of een hoger beroep. Hiermee kan u een betere inschatting maken van de risico’s ten opzichte van de kosten. 

Heeft u bijvoorbeeld voor echtscheidingsmediation gekozen, en bent u onzeker over de afspraken in concept? Dan kunt u dat altijd laten nakijken door een van onze scheidingsmediators. 

Recht op vrije advocaat keuze

Er geldt een speciale regeling voor zaken die door een rechtsbijstandsverzekeraar worden behandeld. Door het Hof van Justitie is bepaald dat een verzekerde het recht heeft om zelf te bepalen door welke advocaat een zaak behandeld wordt. Dit wordt de vrije advocaatkeuze genoemd en betekent dat u niet vast zit aan de rechtsbijstandverlener die u van uw (rechtsbijstand)verzekeraar krijgt toegewezen. U kunt dus zelf bepalen welke advocaat u inschakelt om uw zaak te behandelen. 

Als u als verzekerde niet tevreden bent met het advies dat u krijgt of hieraan twijfelt, dan heeft de verzekerde twee mogelijkheden:

  1. het doorlopen van een interne klachtprocedure, of
  2. het vragen van een second opinion bij een (externe) advocaat naar keuze.

Veel polisvoorwaarden bepalen in dat geval dat u als verzekerde het recht heeft om uw zaak voor te leggen aan een advocaat, op het moment dat u het niet eens bent met het oordeel van de verzekeraar. Dit wordt ook wel de geschillenregeling genoemd. U mag als verzekerde vervolgens zelf een eigen advocaat kiezen om deze second opinion uit te voeren. In de regel is dit oordeel van de advocaat bindend voor uw rechtsbijstandsverzekeraar en komen de kosten voor deze second opinion voor rekening de rechtsbijstandsverzekeraar. 

Neem contact met ons op voor een second opinion

Onze advocaten familierecht denken graag met u mee en kunnen u voorzien van een juridisch goed onderbouwd advies.

© 2022 RWV