MENU
Second opinion

Second opinion

Rechtsbijstand is geen absolute wetenschap en blijft in alle gevallen mensenwerk. Het is daarom geen slecht idee om een second opinion te vragen wanneer je twijfelt over bijvoorbeeld de gemaakte afspraken. Je vraagt je bijvoorbeeld af of het advies, beoordeling of aanpak accuraat en deskundig is. Een second opinion door RWV Advocaten houdt een herbeoordeling van een juridisch dossier in. 

Haalbaarheid procedure of hoger beroep

Je kunt een second opinion vragen over de haalbaarheid van een procedure of een hoger beroep. Hiermee kun je een betere inschatting maken van de risico’s ten opzichte van de kosten. 

Heb je bijvoorbeeld voor echtscheidingsmediation gekozen, en ben je onzeker over de afspraken in concept? Dan kun je dat altijd laten nakijken door een van onze scheidingsmediators. 

Recht op vrije advocaat keuze

Er geldt een speciale regeling voor zaken die door een rechtsbijstandsverzekeraar worden behandeld. Door het Hof van Justitie is bepaald dat een verzekerde het recht heeft om zelf te bepalen door welke advocaat een zaak behandeld wordt. Dit wordt de vrije advocaatkeuze genoemd en betekent dat je niet vast zit aan de rechtsbijstandverlener die je van je (rechtsbijstand)verzekeraar krijgt toegewezen. Je kunt dus zelf bepalen welke advocaat je inschakelt om je zaak te behandelen. 

Als je als verzekerde niet tevreden bent met het advies dat je krijgt of hieraan twijfelt, dan heeft de verzekerde twee mogelijkheden:

  1. het doorlopen van een interne klachtprocedure, of
  2. het vragen van een second opinion bij een (externe) advocaat naar keuze.

Veel polisvoorwaarden bepalen in dat geval dat je als verzekerde het recht hebt om je zaak voor te leggen aan een advocaat, op het moment dat je het niet eens bent met het oordeel van de verzekeraar. Dit wordt ook wel de geschillenregeling genoemd. Je mag als verzekerde vervolgens zelf een eigen advocaat kiezen om deze second opinion uit te voeren. In de regel is dit oordeel van de advocaat bindend voor je rechtsbijstandsverzekeraar en komen de kosten voor deze second opinion voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. 

Neem contact met ons op voor een second opinion

Onze advocaten familierecht denken graag met je mee en kunnen je voorzien van een juridisch goed onderbouwd advies.

© 2022 RWV