MENU

Concernaansprakelijkheid

Veel ondernemingen bestaan uit een groep van vennootschappen. Een faillissement van een van de groepsvennootschappen kan forse gevolgen hebben voor de rest van de groep.  

Zijn er vorderingen over en weer tussen de vennootschappen? Is in deze verhoudingen recent veel gewijzigd? Wat is de exposure ten aanzien van de bank die groepsfinanciering verstrekt onder hoofdelijkheid van alle groepsvennootschappen? Wordt de insolvente dochter door de groep gefinancierd en heeft de groep daarvoor zekerheden verkregen? Is er een 403-verklaring afgegeven waarin de moeder vennootschap zich aansprakelijk heeft geteld voor de schulden van de dochtervennootschappen? 

Als een faillissement van de dochter niet te voorkomen is, is het zaak vooraf te weten wat de risico's zijn van bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van onbetaalde crediteuren van de dochtervennootschap. Over deze materie adviseert en procedeert RWV Advocaten geregeld, zowel als adviseur, maar ook als bewindvoerder of curator.

403-verklaring: for better or for worse 

Groepen van vennootschappen maken vaak gebruik van een 403-verklaring. De reden is dat de tot de groep behorende dochter vennootschappen worden vrijgesteld tot het opmaken en publiceren van een separate jaarrekening. Keerzijde is dat de moedervennootschap schriftelijk verklaart in te staan  voor de verplichtingen van de dochters. Deze verklaring wordt gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De verklaring zelf formuleert welke schulden van de dochter vanaf welke datum wel of niet door de moedervennootschap worden gedekt. 

Niet alleen grote internationale concerns maken hier gebruik van, ook kleine groepen (van bijvoorbeeld twee B.V.’s) bedienen zich hiervan. 

Als uw onderneming gebruik maakt van een 403-verklaring, houdt u er dan rekening mee dat wanneer een onderdeel van de groep in moeilijkheden komt, dit neerslaat op de andere vennootschappen en de hele groep als een molensteen kan meesleuren. Bij een herstructurering is het zaak de 403-verklaring op een juiste wijze af te wikkelen om de overige onderdelen van de groep zo veilig mogelijk naar de haven te kunnen leiden. 

Mocht een van uw debiteuren in moeilijkheden komen, laat dan nagaan of voor deze vennootschap een 403-verklaring is afgegeven. Als dit het geval is, kunt u ook in faillissement uw volledige vordering  verhalen bij de moedervennootschap. 

De advocaten van RWV Advocaten hebben veel ervaring met het afwikkelen van 403-verklaringen. Niet alleen als adviseur van de vennootschap, maar ook als curator. Zo kennen zij dus beide zijden van de medaille en kunnen zij u uitstekend van advies voorzien.

© 2021 RWV