MENU

Algemene voorwaarden

De meerwaarde van het gebruik van algemene voorwaarden

Als ondernemer sluit u bijna dagelijks overeenkomsten. Meestal bevat een overeenkomst alleen noodzakelijke voorwaarden. Er zijn veel ondernemers die niet weten dat het uiterst zinvol is om de wederzijdse rechten en plichten goed vast te leggen. Natuurlijk wordt er veel geregeld in de wet, maar er zijn vele wetsbepalingen waar men van af kan wijken. Zo heeft u op basis van de wet bijvoorbeeld geen eigendomsvoorbehoud en wordt uw aansprakelijkheid niet beperkt.

Algemene voorwaarden helpen conflicten te voorkomen. Ze bieden u, maar ook uw klanten, zekerheid. Ze zorgen ervoor dat het voor klanten direct duidelijk wordt onder welke condities uw onderneming levert, betaalt, verkoopt of inkoopt.

Iedere onderneming neemt andere bepalingen op in haar algemene voorwaarden. Het opstellen van algemene voorwaarden is dan ook maatwerk. Zo kunnen sommige voorwaarden als onredelijk bezwarend worden gezien en daardoor hun werking verliezen. Het is dus van belang de juiste bepalingen in uw algemene voorwaarden op te nemen.

Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden op uw overeenkomsten scheelt veel tijd. Er hoeft niet telkens opnieuw onderhandeld te worden over bijvoorbeeld de garantie- of betalingstermijn. Wilt u zich met succes op uw algemene voorwaarden kunnen beroepen, dan is het van belang dat de algemene voorwaarden overeengekomen zijn. Naast het overeenkomen van algemene voorwaarden is het van belang dat u uw klanten een redelijke mogelijkheid biedt om, vóórdat de overeenkomst tot stand komt, van uw algemene voorwaarden kennis te nemen. Doet u dit niet, dan kunnen (bepalingen uit) uw algemene voorwaarden door uw klanten worden vernietigd.

Vraagt u zich af of uw algemene voorwaarden correct overeengekomen zijn, of u de algemene voorwaarden op de juiste wijze aan uw klanten ter hand stelt of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neemt dan vooral contact met ons op.

© 2022 RWV