Kenmerken van garanties

Garanties zijn contractuele toezeggingen die één partij aan de andere partij geeft met betrekking tot bepaalde feiten, omstandigheden of prestaties. Garanties kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt, hoewel het sterk aan te raden is om garanties contractueel vast te leggen. Vastlegging van de garantie kan in een aparte garantieovereenkomst of clausule in het contract. Garanties zijn niet altijd voorzienbaar en specifiek. Wanneer een garantiebeding wordt geschonden, kan de benadeelde partij aanspraak maken op schadevergoeding of nakoming van de garantie.

Doel van garanties

Het doel van garanties is het bieden van zekerheid en het verdelen van risico's. De koper mag redelijkerwijs verwachten dat hij krijgt wat hij denkt te kopen.  Garanties hebben vaak betrekking op zowel de kwaliteit van geleverde goederen of diensten als op de financiële situatie van een partij. Door het verstrekken van garanties verkleint de verstrekker van de garantie de onzekerheid voor de ontvanger en wordt het vertrouwen in de overeenkomst versterkt.

Meest voorkomende garanties

Garantie op productkwaliteit

Deze garantie houdt in dat een product voldoet aan de overeengekomen kwaliteitsstandaarden en geschikt is voor het beoogde langdurig gebruik. Bij een geschonden productgarantie kan de koper schadevergoeding eisen of het product laten repareren of vervangen binnen de gestelde termijn.

Garantie op dienstverlening

Bij deze garantie verzekert de dienstverlener dat de geleverde diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en professionele standaarden. Als de dienstverlener zijn verplichtingen niet nakomt, kan de opdrachtgever schadevergoeding eisen of verlangen dat de dienstverlener alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. Dit laatste is een inspanningsverplichting voor de koper. Binnen de garantietermijn kan de dienstafnemer erachter komen dat het werk van de dienstverlener niet goed is gebeurd en aanspraak maken op de garantie.

Financiële garanties

Deze garanties kunnen betrekking hebben op de solvabiliteit van een partij, tijdige betaling of het voldoen aan financiële verplichtingen. Afhankelijk van de situatie, kunnen financiële garanties zowel door de verkoper als door de koper worden verstrekt om een belofte te doen dat aan de financiële verplichting voldaan zal worden. Voorbeelden van een financiële garanties zijn prestatiegarantie, betalingsgarantie en het garanderen van terugbetalingen van leningen. 

Waarom onze ondernemingsrecht advocaten inschakelen?

Het opstellen en beoordelen van garanties in overeenkomsten is een complex en belangrijk aspect van het ondernemingsrecht. Onze ervaren ondernemingsrecht advocaten helpen je bij het opstellen van juridisch solide overeenkomsten met duidelijke en toepasselijke garanties, zodat je jouw onderneming kunt beschermen tegen onverwachte kosten en de risico's kunt beheersen. Daarnaast kunnen wij je adviseren over het afdwingen van garanties en het omgaan met geschillen die voortvloeien uit het schenden van garanties.

Onze advocaten bieden niet alleen juridische expertise, maar ook een persoonlijke en betrokken benadering. Wij begrijpen dat elke onderneming uniek is en dat de behoeften en doelstellingen van jouw bedrijf centraal moeten staan. Samen werken we aan het opstellen van overeenkomsten die jouw onderneming ondersteunen en bijdragen aan succes op de lange termijn. 

Neem gerust contact met ons op om te bespreken hoe wij je kunnen helpen bij het opstellen van effectieve en passende garanties voor jouw specifieke situatie.

misschien ook interessant voor jou