Wat is een distributieovereenkomst?

In een distributieovereenkomst verkrijgt de distributeur het recht om producten te verkopen die hij heeft ingekocht van de leverancier. In ruil daarvoor heeft de leverancier de verplichting om specifieke producten onder vastgestelde voorwaarden aan de distributeur te leveren. De distributeur koopt de producten in om ze vervolgens op eigen rekening en risico te verkopen. Dit betekent dat de distributeur de producten in zijn eigen naam doorverkoopt en afzonderlijke koopovereenkomsten sluit met de afnemers.

Distributieovereenkomst

Opstellen distributieovereenkomst

Bij het opstellen van een distributieovereenkomst geldt de contractsvrijheid tussen partijen. Leverancier en distributeur kunnen dus (behoudens dwingendrechtelijke bepalingen) overeenkomen wat zij willen. Omdat partijen deze vrijheid hebben, is het van essentieel belang dat alle belangrijke aspecten van de samenwerking duidelijk en in lijn met jouw wensen worden vastgelegd in de distributieovereenkomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • de verdeling van verantwoordelijkheden,
 • de financiële afspraken,
 • de garanties,
 • de levertermijnen,
 • nog vele andere afspraken.

Opzeggen distributieovereenkomst

Als je een distributieovereenkomst wilt opzeggen, kijk dan allereerst goed naar de bepalingen over opzegging in de distributieovereenkomst zelf en eventuele bijbehorende documenten. Vaak staan in de distributieovereenkomst namelijk voorwaarden voor opzegging opgenomen. 

Over het algemeen kun je de volgende stappen volgen:

Check opzeggingsmogelijkheden

Bekijk de opzeggingsmogelijkheden en voorwaarden in de distributieovereenkomst: vaak zijn hier specifieke opzeggingsvoorwaarden, zoals een opzegtermijn of bepaalde vereisten voor kennisgeving, opgenomen.

Opzeggingsbrief opstellen

Stel een opzeggingsbrief op: vermeld duidelijk de datum waarop de opzegging ingaat en eventuele redenen voor de opzegging. Een dergelijke brief is (in veel gevallen) ook nog aan wettelijke vereisten gebonden. Houdt hier bij het schrijven van de brief rekening mee of laat de brief opstellen door een advocaat.

Afleveren opzeggingsbrief

Lever de opzeggingsbrief af: zorg ervoor dat je de opzeggingsbrief op de juiste manier aflevert aan de andere partij, zoals per aangetekende post of, mocht in de distributieovereenkomst anders zijn afgesproken, via een andere overeengekomen methode.

Naleving opzegtermijn

Regel de naleving van de opzegtermijn: als er een opzegtermijn is overeengekomen, zorg er dan voor dat je gedurende deze periode voldoet aan alle verplichtingen uit de distributieovereenkomst. Pas na de opzegtermijn komt de distributieovereenkomst tot een einde.

Hou het professioneel 

Beëindig de relatie op een professionele manier: na het afhandelen van alle formele stappen, raden we aan om de relatie op een professionele en respectvolle manier te beëindigen om een mogelijke toekomstige samenwerking niet in gevaar te brengen. Daarbij kun je desgewenst ook gezamenlijk een bericht opstellen naar bijvoorbeeld afnemers en/of klanten. Regel ook dit goed met elkaar.

Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen voordat je een distributieovereenkomst opzegt, vooral als er complexe clausules of omstandigheden van toepassing zijn.

Distributieovereenkomst versus agentuurovereenkomst

Het is belangrijk om te weten dat een distributieovereenkomst verschilt van een agentuurovereenkomst. Hieronder vind je de belangrijkste verschillen:

 1. Risico
  Bij agentuur vertegenwoordigt de tussenpersoon (de handelsagent) de leverancier of opdrachtgever (de principaal) en handelt hij vaak namens hen. De handelsagent fungeert puur als bemiddelaar waardoor zijn risico aanzienlijk is beperkt. De distributeur is daarentegen een onafhankelijke ondernemer die uit eigen naam optreedt en zelf de risico’s draagt. De distributeur koopt de producten of diensten rechtstreeks van de leverancier of producent en sluit vervolgens zelf contracten af met afnemers. Hierdoor loopt de distributeur meer financiële risico's.
 2. Klantenvergoeding bij beëindiging
  Na het beëindigen van de agentuurovereenkomst heeft de handelsagent in veel gevallen recht op een wettelijke klantenvergoeding, de klanten zijn immers klant van de principaal (gebleven). De distributeur heeft echter geen recht op deze vergoeding, de klanten zijn namelijk vaak klanten van de distributeur zelf en niet van de leverancier.
 3. Wel of geen vrije overeenkomst
  De agentuurovereenkomst is bij wet geregeld, terwijl de distributieovereenkomst als een onbenoemde/vrije overeenkomst wordt beschouwd. De wet biedt hierdoor meer bescherming aan de handelsagent. Bij het aangaan van een distributieovereenkomst hebben partijen meer vrijheid om afspraken te maken. Als deze afspraken echter niet goed zijn vastgelegd, kan dit leiden tot onzekere situaties.
 4. Opzegtermijn
  Bij een distributieovereenkomst is de gebruikelijke (contractuele) opzegtermijn doorgaans langer dan de wettelijke opzegtermijn die geldt voor een agentuurovereenkomst.

Wil je meer weten over een agentuurovereenkomst of is het wellicht een geschiktere overeenkomst voor je? Check de informatie over de agentuurovereenkomst of neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarom onze ondernemingsrecht advocaten inschakelen?

Ben je van plan om als distributeur of als leverancier aan de slag te gaan en heb je hulp nodig bij het opstellen of het beoordelen van de distributieovereenkomst? Of is er een geschil ontstaan over een distributieovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ondernemingsrecht advocaten

Wij hebben ruime ervaring en specialisatie op het gebied van distributieovereenkomsten en zorgen ervoor dat alle belangrijke aspecten van de distributieovereenkomst duidelijk en in lijn met jouw wensen en de geldende wet- en regelgeving worden vastgelegd. Of je nu advies nodig hebt over de verdeling van verantwoordelijkheden, de financiële afspraken of andere bedingen, wij staan voor je klaar om jouw onderneming te ondersteunen bij het aangaan van een succesvolle distributierelatie.

Misschien ook interessant voor jou