Verschillende vormen van franchise

Franchise heb je in verschillende vormen:

 • hard franchise, 
 • soft franchise,
 • en alles wat daartussen zit. 

Bij hard franchise is er minder vrijheid, maar in ruil daarvoor is de formule doorgaans duidelijker en krachtiger. Soft franchise biedt meer vrijheid, maar brengt meestal ook meer risico's met zich mee.

Franchise handboek  

Naast de franchiseovereenkomst, wordt de franchiseformule en de verhouding tussen partijen vaak vormgegeven en uitgewerkt in een franchise handboek. Hierin staan bijvoorbeeld operationele zaken beschreven, zoals marketing en personeelsbeleid.

Opstellen franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst is vaak een uitgebreide en complexe overeenkomst. Partijen hebben bij het opstellen van een franchiseovereenkomst daarnaast ook nog eens niet volledige contractsvrijheid; sinds 1 januari 2021 is namelijk de Wet Franchise in werking getreden die bepaalde vereisten stelt aan de overeenkomst. Het is dan ook van groot belang dat alle aspecten van de franchisesamenwerking duidelijk en in lijn met jouw wensen en de geldende wet- en regelgeving worden vastgelegd in de franchiseovereenkomst. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

 • de rechten en verplichtingen van zowel de franchisegever als franchisenemer,
 • de (financiële) vergoedingen,
 • het gebied waarin de franchisenemer de franchiseformule mag gebruiken,
 • de duur en beëindiging van de overeenkomst,
 • training,
 • marketing,
 • ondersteuning.

Opzeggen franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst kan vaak niet zomaar worden opgezegd. Het is dan ook van belang om in de franchiseovereenkomst na te gaan wanneer een franchiseovereenkomst kan worden opgezegd en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Iedere opzegging verschilt per geval, maar over het algemeen zijn er enkele algemene stappen:

Check franchiseovereenkomst

Ga na in welke situaties de franchiseovereenkomst beëindigd kan worden en welke voorwaarden op dat geval van toepassing zijn.

Opzeggingsbrief opstellen

In deze brief moet duidelijk worden vermeld per welke datum de overeenkomst en om welke reden de overeenkomst wordt beëindigd Een dergelijke brief is (in veel gevallen) ook nog aan wettelijke vereisten gebonden. Houd hier bij het schrijven van de brief rekening mee of laat de brief opstellen door een advocaat.

Afleveren opzeggingsbrief

Stuur de brief naar de juiste partij. Meestal staat in de franchiseovereenkomst opgenomen naar welke partij een dergelijk brief gestuurd moet worden.

Eventuele vereisten opvolgen

Sommige franchiseovereenkomsten kunnen specifieke vereisten hebben voor opzegging, zoals het teruggeven van bepaalde materialen of eigendommen, het informeren van klanten, het overdragen van relevante informatie of het betalen van eventuele openstaande vergoedingen. Zorg ervoor dat je aan al deze vereisten voldoet.

Iedere opzegging verschilt per geval, het is dan ook raadzaam om (juridisch) advies in te winnen voordat je de franchiseovereenkomst opzegt en/of beëindigd. 

Franchise wet

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden. Deze nieuwe franchise wet heeft als doel de relatie tussen franchisegever en franchisenemer(s) meer in balans te brengen. Want ondanks dat franchisenemers zelfstandige ondernemers zijn, zijn zij vaak in grote mate afhankelijk van de franchisegever. Het is immers de franchisegever die de zeggenschap heeft over de franchiseformule. Hierdoor heeft de franchisegever van nature een zekere mate van overwicht. In de praktijk blijkt dat franchisegevers dit overwicht (soms) zo inzetten dat er onredelijke en onwenselijke situaties (kunnen) ontstaan voor franchisenemers. De Wet Franchise moet hier verandering in brengen.

De regels uit de franchise wet die moeten voorzien in het maken van een meer evenwichtige franchiseverhouding zijn simpel weg te verdelen in vier categorieën:

 1. De (gedragsnormen in de) franchiserelatie,
 2. De (pre)contractuele informatieverstrekking,
 3. De (beëindiging van de) franchiseovereenkomst,
 4. Instemming van de franchisenemers.

Meer weten over de Wet Franchise? Lees ons uitgebreide artikel over deze franchise wet.

wat klanten over ons zeggen

Wij vonden in Kelly Verheij de ideale partner bij de herziening van onze franchiseovereenkomsten. Mede dankzij haar kennis, ervaring en specialisatie in franchise kon zij zowel juridisch als inhoudelijk over de franchise aspecten van ons bedrijf meepraten. Dat was prettig communiceren, zowel voor ons als voor onze franchisenemers. Lees meer

Mark RooijersR.V.E. Plantenhandel

waarom onze ondernemingsrecht advocaten inschakelen?

Ben je van plan om als franchisenemer aan de slag te gaan of ben je juist franchisegever en heb je advies nodig bij het opstellen van een franchiseovereenkomst? Neem dan contact op met een van onze ondernemingsrecht advocaten

Wij zorgen ervoor dat alle belangrijke aspecten van de franchiseovereenkomst duidelijk en in lijn met jouw wensen en de geldende wet- en regelgeving worden vastgelegd. Of je nu advies nodig hebt over de verdeling van verantwoordelijkheden, de financiële afspraken of andere bedingen, wij staan voor je klaar om jouw onderneming te ondersteunen bij het aangaan van een succesvolle franchiserelatie.

misschien ook interessant voor jou