MENU

Bestuurdersaangelegenheden

Van advies in de bestuurskamer tot procederen over de aansprakelijkheid van de bestuurder

De bestuurder die wil weten waar zijn ruimte eindigt en risico begint. Soms uit eigen keuze wil de bestuurder anticiperen op ontwikkelingen die tot spanningen kunnen leiden met aandeelhouders, toezichthouders, de bank of crediteuren.

In het besef dat de positie van het bestuur in de organisatie centraal staat, met ruime bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar ook in de wetenschap dat het bestuur vaak dient als schietschijf bij teleurstellingen. Terecht of niet terecht.

Soms goed verzekerd tegen sommige soorten van aansprakelijkheden. Welke belangen dient het bestuur of moet het bestuur dienen? Welke keuzes mag het bestuur maken en heeft het bestuur gemaakt? Mag de organisatie het bestuur aanspreken, en de individuele bestuurder ook?

En welke anderen kunnen de bestuurder aanspreken op schade die zij oplopen bij de bedrijfsvoering en daarbij behorende maatregelen, zoals reorganisatie? Denk maar aan banken en schuldeisers in geval van insolventie. Wat moet de bestuurder vrezen van een curator of bewindvoerder?

Allemaal vragen die voortkomen uit onze praktijk. RWV Advocaten heeft deze vragen allemaal al eens beantwoord, advies ten aanzien van deze vragen gegeven en op dit gebied geprocedeerd. Daarnaast heeft RWV Advocaten hierover ook gepubliceerd en cursussen gegeven.

© 2022 RWV