MENU

AVG-proof maken organisaties

Verwerken persoonsgegevens en opstellen verplichte documenten

Je verzamelt als ondernemer steeds meer gegevens, ook gegevens over natuurlijke personen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens van werknemers, sollicitanten of contactpersonen van jouw klanten en leveranciers. In de AVG zijn de belangrijkste regels voor het verwerken van deze persoonsgegevens vastgelegd. De AVG geldt in de gehele Europese Unie en iedere organisatie dient aan de bepalingen uit de AVG te voldoen.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens binnen jouw organisatie (nog) niet aan de AVG voldoet, kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen. Dat wil je uiteraard voorkomen. Wij leggen je de regels graag uit en ondersteunen je om ervoor te zorgen dat de verwerkingen die plaatsvinden binnen jouw organisatie passen binnen de geldende regelgeving.

De AVG kent niet alleen algemene regels over het verwerken van persoonsgegevens, uit de AVG volgt ook de verplichting om diverse documenten op te stellen. Zo dien je verplicht te beschikken over privacyverklaringen, mag een verwerkingsregister en register datalekken niet ontbreken en ontkom je er niet aan om verwerkersovereenkomsten te sluiten met jouw verwerkers.

Ook het beschikken over een privacybeleid kan verplicht zijn. Is dit niet verplicht, dan toch kan het verstandig zijn een dergelijk beleid op te (laten) stellen. Een goed en consistent privacybeleid zorgt voor duidelijkheid en rust in de organisatie en draagt daarmee bij aan de productiviteit van de onderneming.

Neem contact met ons op

Wil je weten wat de AVG specifiek voor jouw organisatie betekent en welke maatregelen je nog kunt en moet treffen om de verwerkingen aan de regels uit de AVG te laten voldoen en/of kun je hulp gebruiken bij het opstellen van de verplichte documenten? Wij helpen je graag! Check ons stappenplan AVG of neem contact op met een van onze AVG specialisten.

© 2022 RWV