MENU

AVG-proof maken organisaties

Verwerken persoonsgegevens en opstellen verplichte documenten

U verzamelt als ondernemer steeds meer gegevens, ook gegevens over natuurlijke personen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens van werknemers, sollicitanten of contactpersonen van uw klanten en leveranciers. In de AVG zijn de belangrijkste regels voor het verwerken van deze persoonsgegevens vastgelegd. De AVG geldt in de gehele Europese Unie en iedere organisatie dient aan de bepalingen uit de AVG te voldoen.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens binnen uw organisatie (nog) niet aan de AVG voldoet, kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen. Dat wilt u uiteraard voorkomen. Wij leggen u de regels graag uit en ondersteunen u om ervoor te zorgen dat de verwerkingen die plaatsvinden binnen uw organisatie passen binnen de geldende regelgeving.

De AVG kent niet alleen algemene regels over het verwerken van persoonsgegevens, uit de AVG volgt ook de verplichting om diverse documenten op te stellen. Zo dient u verplicht te beschikken over privacyverklaringen, mag een verwerkingsregister en register datalekken niet ontbreken en ontkomt u er niet aan om verwerkersovereenkomsten te sluiten met uw verwerkers.

Ook het beschikken over een privacybeleid kan verplicht zijn. Is dit niet verplicht, dan toch kan het verstandig zijn een dergelijk beleid op te (laten) stellen. Een goed en consistent privacybeleid zorgt voor duidelijkheid en rust in de organisatie en draagt daarmee bij aan de productiviteit van de onderneming.

Neem contact met ons op

Wilt u weten wat de AVG specifiek voor uw organisatie betekent en welke maatregelen u nog kunt en moet treffen om de verwerkingen aan de regels uit de AVG te laten voldoen en/of kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van de verplichte documenten? Wij helpen u graag! Check ons stappenplan AVG of neem contact op met een van onze AVG specialisten.

© 2022 RWV